Hopp til innhold

Får ikke boliglån – har for mange barn

Rama Jama kunne spart tusenlapper i boligutgifter på å kjøpe seg leilighet. Men hun får ikke startlån i Husbanken.

Bilder viser Rama Jama og fire av de fem barna hennes sitter i en sofa i bakgrunnen.

Rama Jama har fem barn på 20, 18, 15, 14, 12 boende hjemme. 20-åringen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Rama Jama har fem barn på 20, 18, 15, 14, 12 boende hjemme. 20-åringen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Jeg føler meg fanget i en kommunal bolig. Jeg er fanget i en livssituasjon. Jeg er fanget til å være fattig hele livet mitt fordi jeg skal betale til Oslo kommune, sier Rama Jama.

38-åringen bor i kommunal bolig på Torshov i Oslo.

Pengene hun betaler i husleie, vil hun heller bruke på å betale ned på boliglån.

Hun får ikke lån i vanlig bank, men Husbanken tilbyr noe de kaller startlån.

Det er normalt eneste mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet for familier med lav lønn og uten penger i banken.

Rama er i målgruppen. Men hun får ikke lån her heller.

Hun forteller historien sin fordi hun mener det er noe galt med systemet når en enslig mor eller far med lav inntekt og mange barn ikke får startlån.

Jeg ønsker at ordningen for startlån skal endres. At den blir tilpasset behovet målgruppen har.

Fullførte drømmer

Mye har skjedd i Ramas liv siden hun kom til Norge som 15-åring, flyktning fra Somalia og analfabet.

En kvinne har hodet litt på skrå, hun ser til venstre og smiler.

For å spe på inntekten reiser Rama Jama blant annet rundt og holder foredrag om livet sitt.

Foto: Bård Nafstad / NRK

For å spe på inntekten reiser Rama Jama blant annet rundt og holder foredrag om livet sitt.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun giftet seg. Fikk fem barn.

Men hele tiden hadde hun to drømmer. Skaffe seg jobb. Fullføre skole.

For å tilpasse meg det landet jeg lever i, for å være en del av samfunnet jeg lever i og selvfølgelig være et godt forbilde for mine barn, og ikke minst strekke til som en normal familie.

Da det femte barnet var født, ønsket Rama en annen retning på livet sitt.

Hun brøt ekteskapet.

Jeg er veldig glad for at jeg kanskje for første gang prioriterte meg selv, og ikke minst mine egne barn.

Siden den gang har hun gjennomført grunnskole og videregående, og jobber i dag 100 prosent i Nav.

Drøm om egen bolig

Husleien er mangedoblet etter at 38-åringen flyttet inn i kommunal bolig.

Rama betaler i dag over 17.000 kroner i måneden.

Hun føler at hun har jobbet hardt for å komme dit hun er i dag.

Jeg kan bidra i det fantastiske landet som har støttet meg etter at jeg kom hit.

De siste årene har en ny drømt vokst frem; Å kjøpe en leilighet som blir mer og mer hennes etter hvert som hun betaler.

Og jeg vil at mine barn skal forstå at kommunal bolig er en kortsiktig løsning.

Bildet viser en kvinne som sitter i hjørnet av en sofa. Hun har ansiktet vendt mot venstre for kamera. Hun har strukket ut høyre arm og hånden er åpen. I bakgrunnen ser vi et kjøkken.

Rama Jama mener det er noe galt med systemet når en enslig mor eller far, med lav inntekt og mange barn sliter med å få startlån.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Rama Jama mener det er noe galt med systemet når en enslig mor eller far, med lav inntekt og mange barn sliter med å få startlån.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Avslag på startlån

Da Rama hørte om startlån, ble hun optimistisk.

Da var jeg så klar at jeg kastet meg rundt og gikk på visning. Orienterte meg i boligmarkedet.

Men hun fikk avslag.

Kommunen mente fembarnsmoren ikke hadde nok penger å betale lån med, selv om hun betaler over 17.000 i husleie i dag.

Jeg ble veldig, veldig skuffet.

Hun ringte boligkontoret for å undersøke nærmere. Her fikk hun vite at noe av problemet var at hun hadde så mange barn.

«Etter hvert når de to eldste flytter ut, kan det være mulig at du har evne til å få startlån, ble hun fortalt.»

For å finne ut om en familie kan få startlån, ser kommunene blant annet på hva det vil koste familien å leve. De bruker satsene fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Boligkontoret i bydel Sagene kan ikke stille til intervju eller kommentere enkeltsaker.

Seksjonsleder Ide-Christine Hultquist viser i en e-post til Husbankens regler for startlån og svarer generelt.

Det koster naturligvis mer å leve for familier med flere barn enn familier uten barn. Familien får derfor bedre råd til å betjene boliglån når barna flytter ut hvis inntekten fortsatt er den samme.

Dyrt å ha dårlig råd

NRKs økonomikommentator, Cecilie Langum Becker, mener det er lett å forstå at Rama blir frustrert over situasjonen.

Cecilie Langum Becker

Cecilie Langum Becker er økonomikommentator i NRK.

Foto: Ole Kaland / NRK

– Dette er et godt eksempel på at det er dyrt å ha dårlig råd, sier Cecilie Langum Becker.

Hun mener Rama har vist betalingsevne gjennom husleia.

– Så her skulle man tro at man kunne vært litt mer smidige.

Becker mener at dersom Rama hadde fått lån, hadde hun fått muligheten til å eie sin egen bolig, noe som i mange tiår har vært et politisk mål.

– På denne måten forsterkes jo bare skillet mellom de som kommer seg inn i boligmarkedet, og de som står utenfor.

Et regnestykke

Ifølge kommunen vil en passende bolig for Rama og barna koste rundt kr 3.600.000,- i Oslo.

Låner hun dette med dagens rente i Husbanken og har en maks nedbetalingstid på 50 år, må hun betale drøyt rundt 11.300 i renter og avdrag i måneden, ifølge Husbanken.

Det er nesten seks tusenlapper mindre enn det hun betaler i husleie i dag.

Penger hun kan bruke på fellesutgifter i en kjøpt bolig.

Men kommunen mener hun kun har råd til et startlån på 2.470.000. Det er for lite til å kjøpe bolig i Oslo med dagens boligpriser.

Øyvind Sellevold er ansvarlig for startlån i Velferdsetaten. Han uttaler seg på generelt grunnlag og har ingen kunnskap om Ramas sak.

– Når vi gir lån, må vi legge inn en buffer. Vi må ta høyde for at renten kan gå kraftig opp eller økte strømpriser og levekostnader.

Sparte boutgifter er viktig

Men trolig ville Rama ha spart en god del penger i måneden, dersom hun fikk startlån.

Og det er også et viktig prinsipp, forklarer Osmund Kaldheim, som er sjefen i Husbanken.

Portrettbilde av adm.dir i Husbanken, Osmund Kaldheim

Osmund Kaldheim er administrerende direktør i Husbanken.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– En viktig del av vurderingen ved startlån er om det å eie bolig gir lavere boutgifter enn det å leie bolig.

Han snakker generelt, og kan ikke si noe om Rama sin sak.

Kaldheim mener dette er ekstra viktig når familien har lav inntekt og mange barn. Og at det er godt ivaretatt i dag.

– Dersom det er mulig å gjøre forbedringer på det, så er vi åpne for å se på det, sier Kaldheim.

Har ikke mistet håpet

Avslaget på startlån har gitt Rama Jama en trøkk.

Det er som å løpe et maraton uten å få lov til å fullføre.

38-åringen har en «plan B».

Inntil jeg får en annen løsning, tenker jeg at jeg kanskje skal leie en privat leilighet.

Men hun har ikke helt gitt opp håpet om å få startlån.

En kvinne står i et åpent vindu og ser ut i mørket.

Drømmen er å bo i bydel Sagene, der Rama Jama har bodd i 22 år. Men hun er realistisk. Boligprisene er lavere for eksempel på Bjørndal, Vestli eller Holmlia.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Drømmen er å bo i bydel Sagene, der Rama Jama har bodd i 22 år. Men hun er realistisk. Boligprisene er lavere for eksempel på Bjørndal, Vestli eller Holmlia.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Rama Jama håper at politikerne og de som sitter med makt og ansvar kan tilpasse reglene, slik at hun og andre i hennes situasjon får mulighet til å kjøpe sin egen bolig.

– Mitt ønske er at det skulle være en julegave.