Hopp til innhold

Båtfolket varsler søksmål

Kongelig Norsk Båtforbund varsler søksmål mot Oslo kommune hvis bystyret vedtar den store Skøyen-planen uten en løsning for båtfolket.

Planen omfatter 5.000 nye boliger, 3.400 nye arbeidsplasser, nye torg og park mot strandpromenaden langs Bestumkilen, men betyr at 199 båtplasser og 1.500 vinteropplagsplasser må vekk.

Generalsekretær i forbundet, Stig Hvide Smith, mener at kommunen aldri har vært interessert i å lage en realistisk plan for å erstatte plassene. Han sier at forbundet i fortvilelse har vært nødt til å sende varsel om søksmål.

– Vi har ingenting imot utviklingen på Skøyen. Problemet er bare at det ikke er kommet noen løsning for det maritime miljøet. I Oslo har vi to hovedhavner, Frognerkilen og Bestumkilen. Hvis man raderer ut den ene, mister Oslo sitt maritime miljø med store konsekvenser for båtfolket, sier han til NRK.

Ifølge Stig Hvide Smith er det fullt mulig å ivareta båtfolkets interesser og samtidig gjøre strandsonen tilgjengelig for allmennheten i en maritim folkepark.

Byrådsavdeling for byutvikling har ikke hatt anledning til å svare på kritikken og kommentere varselet om søksmål.

Illustrasjon av Skøyen mot Bestumkilen i forbindelse med områdereguleringen for Skøyen.
Illustrasjon: Norconsult/Plan- og bygningsetaten