Hopp til innhold

58 mill. mer til Oslo-barnehagene

Det er satt av 100 millioner kroner ekstra til barnehager i avtalen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett.

Pengene er øremerket økt bemanning i levekårsutsatte områder.

Oslo får 58,6 millioner kroner av potten. Sju bydeler deltar i dag i et forsøk med økt grunnbemanning.

– Gode barnehager er med på å utjevne sosiale forskjeller. Da trenger vi flere folk på jobb, og vi må begynne der levekårsutfordringene er størst.

Det sier leder for Oslo SV og gruppeleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun sier at dette er fantastiske nyheter og at de barna som trenger det mest nå vil få et enda bedre barnehagetilbud.

– Bedre barnehagebemanning er det aller viktigste tiltaket vi har for å sikre at alle barn bli sett og får den oppfølgningen de trenger, sier hun.

tillitsvalgt Anne-Lise Knutsen i Solfjellet barnehage, Haugerud, Oslo
Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK