Hopp til innhold

- Hadde kontakt med ekstremister

Politiets sikkerhetstjeneste brukte telefonavlytting for å avsløre at den siktede 38-åringen hadde kontakt med al-Shabab.

Fengslingsmøte av terrorsiktet somalier. Forsvarer Frode Sulland og PST-advokat Hanne Karoline Staff

Fengslingsmøte av terrorsiktet somalier. Forsvarer Frode Sulland og PST-advokat Hanne Karoline Staff.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Bak lukkede dører og med mange titall engasjerte somaliere på gangen, besluttet Oslo tingrett sent lørdag kveld å imøtekomme politiets krav om fire ukers varetekt for 38-åringen.

Se video: Fire uker varetekt for terrorsiktet

Les også:

- PST har fått falske tips

Demonstrerte i retten

En varetektsfengslet, to løslatt

- Samlet penger til oppbygging

Telefonavlytting

Trebarnsfaren er sammen med to andre somaliske menn på 40 og 48 år siktet etter paragraf 147b i straffeloven som handler om finansiering av terror i utlandet, i dette tilfellet Somalia.

Han varetektsfengsles i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

I kjennelsen fra Oslo tingrett som ble klar først ved 23-tiden lørdag kveld, framgår det at PST ved flere anledninger har brukt telefonavlytting, eller såkalt kommunikasjonskontroll.

Lederskikkelser

Gjennom avlyttingen har PST kunnet fastslå at 38-åringen har hatt kontakt og samtaler med flere personer som anses som ekstreme ekstremister og lederskikkelser i al-Shabab.

Organisasjonen kjemper mot Etiopias militære nærvær i Somalia, og har tatt på seg ansvaret for voldelige aksjoner rettet mot sivile.

Retten legger til grunn at al-Shabab er en organisasjon som utfører handlinger i Somalia som kan anses som terrorhandlinger.

- Visste pengene gikk til terror

Tingrettsdommer Bjørn Askim skriver i kjennelsen at det ut fra sakens opplysninger er overført minst 196.835 kroner fra siktedes kontoer til sentrale lederskikkelser i den væpnede organisasjonen.

Retten gjør det dessuten klart at 38-åringen kan mistenkes for å ha utvist forsett, altså at han har overført pengene til disse personene selv om han visste at de økonomiske midlene kunne bli kanalisert til finansiering av terrorhandlinger.

Uenig

Advokat Frode Sulland

Advokat Frode Sulland

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- Denne saken har hatt en utilfredsstillende prøving av fengslingsvilkårene, og bør derfor opp i retten igjen mye tidligere enn om fire uker, sier 38-åringens forsvarer Frode Sulland til NTB etter å ha blitt orientert om kjennelsen.

Sulland er oppgitt over at han ikke har fått nok tid på seg til å undersøke hvilke beviser PST la fram for tingretten.

- Det er mange rapporter og opplysninger som vises til i kjennelsen som vi på grunn av manglende eller sent innsyn ikke har fått anledning til å sjekke og ettergå. Disse har tingretten i stedet bare godtatt og lagt til grunn for varetektsfengslingen, sier Sulland.

Alvorlig sak

Etter det seks timer lange fengslingsmøtet lørdag, brukte Oslo tingrett ytterligere drøye fire timer på å avgjøre om politiadvokat Anne Karoline Bakken Staffs påstand om fire ukers varetekt kunne godtas.

Sett på bakgrunn av sakens art, alvor og omfang fant retten at varetektsfengsling i fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep overfor den siktede familiefaren.

Retten legger også vekt på muligheten for at 38-åringen kan komme til å rømme landet dersom han ikke varetektsfengsles nå.

I kjennelsen heter det at den siktede har sterk tilknytning til utlandet og er under forfølgning for et forhold som ved eventuell domfellelse vil føre til lang tids frihetsberøvelse.

Retten imøtekom imidlertid ikke PSTs krav om fullstendig isolasjon.

Løslatt

Lørdag ettermiddag ble de to andre siktede norsk-somalierne løslatt, men PST opprettholder fortsatt siktelsen mot dem.

Det er 38-åringen politiet mener har vært mest aktiv i å samle inn penger til terrorfinansiering. Både han og de to eldre siktede mennene nekter straffskyld.

Ifølge Sulland støtter klienten hans det folkelige opprøret mot den etiopiske okkupasjonen av Sør-Somalia, men klienten avviser å ha samlet inn penger for å støtte terrorisme utført av al-Shabab.