Et pengekrav fra det internasjonale sykkelforbundet, UCI, kan stoppe Norges søknad om VM i 2017. 
UCI krever over 80 millioner norske kroner i arrangøravgift - noe sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen nekte å gå med på.

UCI krever 80 millioner fra Bergen

Et pengekrav fra det internasjonale sykkelforbundet, UCI, kan stoppe Norges søknad om VM i 2017. UCI krever over 80 millioner norske kroner i arrangøravgift - noe sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen nekte å gå med på.