Idet Tora Berger går over i pensjonistenes rekker, er en epoke over i internasjonal skiskyting.
Men savnet blir nok størst blandt hennes egne sambygdninger. De mister sitt største skiskyteridol. Reporter/Redigering: Nils Fredrik Røren

I dag avslutter Tora Berger karrieren

Idet Tora Berger går over i pensjonistenes rekker, er en epoke over i internasjonal skiskyting. Men savnet blir nok størst blandt hennes egne sambygdninger. De mister sitt største skiskyteridol. Reporter/Redigering: Nils Fredrik Røren