Slik misbrukte de grasrotpengene

To klubber granskes for misbruk av nærmere 1,5 millioner kroner fra grasrotandelen. Minst én av klubbene kastes nå ut av ordningen. Økokrim er koblet inn.

Joker Sportscafe

Her på Joker Sportscafe i Oslo har Uranienborg Futsalklubb brukt over en halv million kroner av grasrotmidlene å spille for.

Foto: Anders Engeland / NRK

Uranienborg Futsal har latt et andelslag benytte deler av deres konto i forbindelse med plassering av spill.

Styreleder i Uranienborg Futsalklubb

Norsk Tipping har involvert både Lotteritilsynet og Økokrim i en etterforskning av Uranienborg Futsalklubb og Majorstuen Cageballklubb.

Bak klubbene står en gruppe spilleglade unge menn som har tippet for rundt 20 millioner bare i 2014, tilbakeført fem prosent til seg selv gjennom grasrotandelen – for så å investere store deler av disse pengene i nye spill. Dette er klart i strid med grasordningens intensjon om å styrke frivilligheten i det norske samfunnet.

Se egen faktaboks om grasrotordningen.

NRK.no har vært i kontakt med mannen som er styreleder i Uranienborg Futsalklubb og tidligere leder i Majorstuen Cageballklubb flere ganger den siste måneden.

Etter at vi gjorde ham kjent med at NRK.no sitter på omfattende dokumentasjon i saken, valgte mannen tirsdag å gi sine kommentarer per e-post. Der innrømmer han at grasrotmidler har gått til spill.

– Uranienborg Futsal har latt et andelslag benytte deler av deres konto i forbindelse med plassering av spill. Vi ser i etterid at dette ikke er helt heldig da dette ikke er i tråd med gjeldende regelverk for foreninger. Vi ønsker i aller høyeste grad å beklage dette, skriver lederen.

– Svært alvorlig sak

Lotteritilsynet er kontrollorgan for grasrotordningen, og Norsk Tipping har bedt om at tilsynet krever tilbake grasrotpengene som er utbetalt til de to klubbene – til sammen 1,46 millioner kroner.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det omhandler mange kunder. Og det er kjøpt spill i størrelsesorden 20-30 millioner kroner. For Norsk Tipping er dette en stor sak, fastslår sikkerhetssjef Trond Laupstad i Norsk Tipping.

Dette er en svært alvorlig sak.

Trond Laupstad, sikkerhetssjef i Norsk Tipping

Økokrim er koblet inn fordi Norsk Tipping mistenker at det ikke bare dreier seg om brudd på grasrotforskriftene, men også brudd på norsk lov.

– Bedrageri

– Vi er blitt gjort kjent med at en navngitt kunde har brukt grasrotmidler til å spille for. Dette er klart i strid med grasrotforskriften og må anses som bedrageri, sier sikkerhetssjef Trond Laupstad i Norsk Tipping til NRK.no.

– Ulovlig bruk av grasrotmidler kan både være bedrageri mot kundene som har registrert den aktuelle grasrotmottaker og Norsk Tipping som kunne beholdt en større del av spilleinnsatsen som hadde gått til fordeling over Tippenøkkelen, utdyper Laupstad.

Trond Laupstad

Sikkerhetssjef Trond Laupstad i Norsk Tipping har bedt Lotteritilsynet kreve tilbake grasrotpengene som er utbetalt til Uranienborg Futsalklubb og Majorstuen Cageballklubb.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Norsk Tippings undersøkelser har avdekket tette forgreininger mellom de to aktuelle klubbene. Det er i praksis en gruppe på rundt 20 personer som vekselvis gir sine grasrotandeler til de to klubbene. Flere av disse personene er også involvert i styringen av begge klubbene.

Fram til 25. september hadde de to klubbene samme styreleder. Samtidig som Majorstuen Cageball fikk ny styreleder, endret de navn til Team Flaxvatn.

Kjenner du til lignende saker? Send oss et tips!

Oppfyller ikke kravene

Norsk Tipping mistenker at ingen av de to klubbene har fylt kravene for å være grasrotmottakere, men at klubbene tvert imot er stiftet nettopp for å misbruke ordningen. De mener det ikke finnes dokumentasjon på at klubbene har drevet med aktiviteten de har oppgitt i sine søknader om å bli grasrotmottakere.

– Er det noe av grasrotmidlene som har gått til idrettslige formål i disse klubbene?

– I utgangspunktet er det ikke enkelt å finne, sier Trond Laupstad til NRK.no.

NRK.no har sett utskriften fra kontoen grasrotmidlene fra Norsk Tipping til Uranienborg Futsalklubb er blitt overført til siden 28. oktober 2011. I alt dreier det seg om en drøy million kroner.

Ved to tilfeller tidlig i 2013 overføres det to mindre beløp til Nydalen Cageball, som leier ut baner. Så mange andre aktivitetsrelaterte utgifter, er det vanskelig å finne.

«Baneleie» var squash for én person

I en e-post til Lotteritilsynet 18. september forklarer Uranienborg Futsalklubb at «klubben har hatt tilgang på gunstig baneleie det siste året». Som vedlegg til e-posten følger et Excel-ark som viser at det er brukt 149 kroner i måneden på «baneleie».

13. november sender klubben kontoutskrift fra grasrotkontoen til Lotteritilsynet. Her viser det seg at utgiftene omtalt som «baneleie» i mailen 18. september, i realiteten er betalt til Sagene Squashsenter. NRK får opplyst at det er et privat abonnement som gjelder for squashspill for én person.

Sagene Squashsenter leier ikke ut fotballbaner.

Vi er blitt gjort kjent med at en navngitt kunde har brukt grasrotmidler til å spille for. Dette er klart i strid med grasrotforskriften og må anses som bedrageri.

Trond Laupstad, sikkerhetssjef i Norsk Tipping

Etter at både Norsk Tipping og NRK.no begynte å grave i saken, utstedes det 10. oktober en faktura fra Cageball Nydalen AS. Da har Uranienborg Futsallklubb booket 20 økter a 90 minutter til 20.000 kroner.

I en e-post til Lotteritilsynet 13. november, skriver styrelederen likevel følgende:

«Dessverre har aktiviteten i klubben gått ned den siste tiden, og det er høyst usikkert om vi klarer å samle sammen nok medlemmer til å ha gode nok treninger.»

– Vi har spilt futsal, fotball både innendørs og utendørs, cageball samt litt squash som et supplement for å holde formen ved like. Vi har også lagt vekt på det sosiale og har hatt sosiale sammenkomster i de årene foreningen har eksistert, forklarer styrelederen i e-posten til NRK.no.

Snop og alkohol

At klubben har drevet sosiale aktiviteter i rikt monn, bekreftes i kontoutskriftene. For mens det er få utgifter til idrettsrelaterte aktiviteter, er pengene på grasrotkontoen brukt til mye annet, som kioskvarer og restaurantbesøk.

I dokumentasjonen fremkommer det at det i oktober 2013 brukes 9445 kroner på Vinmonopolet. Det er også flere andre kjøp på polet og Systembolaget.

28. januar 2013 kjøpes varer for 3066 kroner på «Gottebiten» i Strömstad. 7. juni kjøpes varer for 3972 kroner samme sted.

Mest alvorlig er det likevel at store summer pløyes rett inn i nye spill.

Over en halv million på nye spill

5. mai 2014 mottar klubben 363.965 kroner fra Norsk Tipping gjennom grasrotordningen, for perioden 1. januar til 30. april. Dagen etter overføres 150.000 og 160.000 kroner til spillkommisjonæren Joker Sportskafe på Bryn i Oslo.

Noen dager senere spilles det for ytterligere 50.000 kroner samme sted.

I september kommer en ny grasrotoverføring, denne gangen på drøyt 250.000 kroner. Igjen spilles det for 50.000 kroner hos Joker Sportskafe.

Fra en annen konto som disponeres av Uranienborg Futsalklubb spilles det i november 2013 for 173.988 kroner.

Dette er ikke er forenelig med grasrotandelen.

Trond Laupstad, sikkerhetssjef i Norsk Tipping

Av den drøye millionen Uranienborg Futsallklubb har mottatt, har altså over halvparten beviselig gått til spill hos én kommisjonær.

– Dette er ikke er forenelig med grasrotandelen, sier Trond Laupstad i Norsk Tipping.

– Utgiftene Uranienborg Futsal har hatt siden oppstart har gått til baneleie, utstyr og diverse utgifter i forbindelse med sosiale sammenkomster, skriver styreledere om klubbens utgifter.

Få givere, store summer

Det som også er spesielt for de to klubbene, er at de store grasrotsummene stammer fra en så liten gruppe givere. Det var dette som først gjorde at både NRK.no og Norsk Tipping fattet interesse for saken.

I perioden 1. januar til 31. august i år var det Vålerenga Fotball som mottok mest grasrotmidler i Oslo. Vålerenga fikk 1.558.605 kroner – fra hele 4031 givere.

Uranienborg Futsalklubb er nummer to Oslo- lista og nummer sju av alle grasrotmottagere i Norge. De har mottatt 614.528 i denne perioden – fra bare 18 givere. Majorstuen Cageball er på en sjuendeplass i Oslo med 359.776 kroner – gitt av 16 givere.

Se topp 10-lista for Oslo i egen faktaboks.

Slik forklarer styrelederen dette i e-posten til NRK.no:

– Enkelte av giverene til foreningen har vært organsiert i et andelslag. Dette andelslaget har hatt forholdsvis stor aktivitet med plassering av spill. Over en lengre tidsperiode fører dette til stor omsetning som igjen gir relativt store utbetalinger i form av grasrotmidler over en lengre periode.

12 kort på én konto

Grasrotandelen er på fem prosent – hvilket innebærer at de rundt 20 giverne som gir sine andeler til de to klubbene, har spilt for nesten 19,5 millioner i årets ni første måneder.

Det betyr at samtlige givere har spilt for summer opp mot grensene hos Norsk Tipping, som maksimalt tillater en kunde å spille for én million kroner årlig.

Dette er i seg selv ikke i strid med reglene. Men Norsk Tipping mistenker at en eller noen få spillere har lånt spillkort for å omgå maksgrensen. Det er ikke tillatt.

Tolv av spillkortene er nemlig knyttet opp mot ett og samme kontonummer – tilhørende nettopp styrelederen i Uranienborg Futsalklubb.

– Vi har sendt disse kundene brev og sperret kundeforholdene til vi får svar om hva som faktisk har foregått, sier Trond Laupstad.

NRK.no vet at flere av de aktuelle kundene har innrømmet å ha lånt ut sine kort uten selv å ha deltatt med innsats i tippelag.

– Slik jeg tolker vår pågående dialog med Norsk Tipping er kortene blitt sperret i forbindelse med en kontroll av Uranienborg Futsal i regi av Lotteritilsynet, kommenterer styrelederen i sin e-post.

Uranienborg Futsal har etter eget ønske valgt å avvikle foreningen grunnet en dalende aktivitet og interesse blant medlemmene.

Styrelederen i Uranienborg Futsalklubb

Vil betale tilbake

Nå ønsker styrelederen å rydde opp, ved blant annet å tilbakebetale det klubben har mottatt fra grasrotordningen.

– Uranienborg Futsal har etter eget ønske valgt å avvikle foreningen grunnet en dalende aktivitet og interesse blant medlemmene. I den forbindelse så er vårt inntrykk ved vår pågående dialog med Lotteritilsynet at grasrotmidlene vil bli tilbakebetalt til Norsk Tipping. Dette oppfatter vi som en ryddig, grei og korrekt måte å gjøre det på nå som foreningen ikke lengre vil eksistere.

Norsk Tipping bekrefter styrelederems ønske om å gjøre opp for seg på vegne av klubben.

– Han forsøker aktivt å medvirke til å få belyst de spørsmål vi har til kundene og uttaler at han har et sterkt ønske om å rydde opp i alle forhold, sier Trond Laupstad i Norsk Tipping.

Norsk Tipping ønsker likevel at Lotteritilsynet skal fullføre sin granskning, og at Økokrim skal gjøre en selvstendig vurdering av saken.

Siste nytt

 • Toppidrettsutøvere får unntak

  Det bekrefter kulturminister Abid Raja og Norges Fotballforbund overfor NTB. VG meldte nyheten først.

  – Regjeringen har besluttet at vi gjør unntak når det gjelder organisert trening for toppidrettsutøvere i de kommunene som har vært underlagt 5a-forskriften. De har ikke kunnet trene. Det gjør vi et unntak for fra klokken 16.00 i dag, sier Raja.

  Lørdag ble perioden med ekstra strenge smitteverntiltak forlenget for en rekke kommuner i Viken. Dette rammet Stabæk. Strømsgodset, Mjøndalen, Sarpsborg og Lillestrøm.

  Nå får imidlertid toppfotballen unntak.

  En avklaring om når treningskamper blir tillatt, er ventet fredag.

  Stabæk trener fotball
  Foto: Gorm Kallestad / NTB
 • 8000 på ligacupfinalen

  8000 tilskodarar skal få plass på Wembleys tribuner under ligacupfinalen mellom Manchester City og Tottenham 25. april. Men dei må ha totalt tre negative koronatestar for å sleppe inn – to før og ein etter kampen.

  Kvar av klubbane får 2000 billettar. Resten går til det britiske helsevesenet, og til folk i bydelen Brent.

  Også FA-cupsemifinalen mellom Leicester og Southampton sønda skal ha publikum på tribunene. Her skal 4000 få plass.

  Wembley
  Foto: Kirsty Wigglesworth / AP
 • Brøndby-fansen krev boikott

  Fansen til den danske fotballklubben Brøndby krev boikott av VM-sluttspelet i Qatar, det skriv klubben på sine heimesider. Klubben oppfordrar det danske fotballforbundet (DBU) til å samle fleire nasjonale forbund for å boikotte meisterskapet til neste år.

  Brøndby-fans
  Foto: Thibault Savary / AFP

Sendeplan

Kl. Program Kanal