Hopp til innhold

Kristoffersen vurderer å anke: – Veldig skuffet

Henrik Kristoffersen (24) tapte saken mot Norges skiforbund i retten. Nå vurderer han å anke dommen.

Henrik Kristoffersen

I RETTEN: Henrik Kristoffersen gikk til sak mot Norges skiforbund for å kunne kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen, og dermed få tilgang til et mer skreddersydd støtteapparat.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Henrik Kristoffersen vant ikke fram mot Norges skiforbund i Oslo tingrett i kampen for å få inngå den omdiskuterte Red Bull-avtalen. Retten fritar imidlertid Kristoffersen for å betale sakskostnader. Dommen ble avgitt mandag formiddag.

«I lys av utøvernes muligheter for individuelle avtaler med utstyrsleverandører og muligheten i praksis for godkjenning av avtaler der utøveren selger sitt eget navn, bilde og signatur, anser retten at det er godtgjort at ordningen gir utøverne en rimelig andel av inntektene fra det potensielle marked for sponsoravtaler. Utøvernes samlede muligheter til å drive individuell markedsaktivitet – forutsatt at markedet anser at utøverne har en markedsverdi – fremstår som god», står det å lese i dommen.

Ekspert: – Ikke overrasket

Advokat Bjørn Immonen, som i mange år har jobbet med EU-rettslige problemstillinger og skrevet boken «Idrett og jus» sammen med advokat Gunnar-Martin Kjenner, mener Oslo tingrett hopper over å drøfte isolerte konkurranserettslige spørsmål.

– Rettslig kan det hevdes at det er en forskjell på retten til å etablere seg, og hvordan man deretter skal opptre i markedet. Det er spesielt at man ikke går i dybden på dette, sier han til NRK etter å ha lest dommen.

Bjørn Immonen

EKSPERT: Advokat Bjørn Immonen.

Foto: Privat

– Jeg er ikke overrasket over resultatet. Man har snakket om å sette den norske modellen på prøve, men det ville ha sittet langt inne å endre de grunnleggende finansieringstankene i norsk idrett. Det er ikke overraskende at man viderefører det. Samtidig legger tingretten til rette for at man kan få denne typen saker i framtiden, siden man er såpass konkret i sine vurderinger, legger han til.

– Er det uvanlig at ikke Kristoffersen må ta saksomkostningene?

– Jeg merker meg at tingretten har vært i betydelig tvil om løsningen. Det er ikke uvanlig når man har en part som er så dominerende som Skiforbundet. Når det er sagt, så kunne ingen ha sagt noe på at Kristoffersen skulle ta saksomkostningene sett ut fra konklusjonen i dommen. Det har nok sittet langt inne å frita ham for saksomkostningsansvar.

Forbundet jubler

Norges skiforbund tar avgjørelsen som en klar seier.

– Oslo tingrett har konkludert med at idrettens regelverk og Norges skiforbunds (NSF) praksis om utøvernes personlige markedsavtaler er fullt ut forenlig med EØS-rettens krav. NSF er derfor frifunnet i søksmålet. NSFs markedsavtaler muliggjør en bred sportslig satsing samtidig som utøverne har gode muligheter for å inngå personlige avtaler. Retten har konstatert at fordelingen av rettigheter mellom landslag og utøver er balansert, sier advokat for Norges skiforbund, Per Andreas Bjørgan.

Skipresident Erik Røste sier:

– Jeg er glad for at Norges skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett. Dommen gir oss medhold i grunnleggende avklaringer for måten vi finansierer toppidretten på, og legger til rette for rekruttering, barn, ungdom og breddeaktiviteter. Retten slår fast at det er en god balanse mellom forbundets rettigheter og utøvernes muligheter til å inngå personlige avtaler.

Også idrettspresident Tom Tvedt jubler i dag.

– NIF (Norges idrettsforbund) er naturligvis svært glad for frifinnelsen og at NSF har fått medhold i denne saken. Dommen er viktig for Skiforbundet og den er viktig for hele norsk idrett. Norsk idrett bygger på en fellesskapsmodell og et solidarisk prinsipp der markedsinntekter kommer både toppidretten og breddeidretten for barn og unge til gode. Dommen viser at denne modellen er i samsvar med norsk og internasjonal rett. Det er vi glade for, sier han.

– Veldig skuffet

Tingretten konkluderer med at Norges skiforbund var i sin fulle rett da Kristoffersen ble nektet å inngå avtale med Red Bull. 24-åringen er, ikke overraskende, svært skuffet over rettens avgjørelse.

– Jeg er naturlig nok veldig skuffet over dommen, men har respekt for at retten har kommet til en annen konklusjon enn den vi mener er riktig. Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken. Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen.

Kristoffersen jubler for VM-gull

GULLGUTT: Til tross for at han hadde en turbulent tid utenfor løypa, sikret Henrik Kristoffersen seg gull i storslalåm under VM i Åre.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Denne kampen har ikke vært forgjeves. Saken har satt fokus på oss enkeltutøveres manglende rettigheter, og Skiforbundets totale eiendomsrett over utøvernes markedsrettigheter. Jeg setter stor pris på den massive støtten jeg har fått, fra mange utøvere i en rekke idretter, og fra idrettsledere i klubber og lag, som har sagt at jeg har kjempet en batalje på vegne av mange, fortsetter Kristoffersen.

Advokat Odd Stemsrud hos Advokatfirmaet Grette, som fører saken på vegne av Henrik Kristoffersen, uttaler følgende etter å ha skumlest dommen:

Odd Stemsrud

KRISTOFFERSENS ADVOKAT: Odd Stemsrud representerer Henrik Kristoffersen.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hvis denne dommen blir stående, er det en svart dag for alle som håpet på økt støtte til breddeidrett og frihet for enkeltutøvere underlagt Norges skiforbund. I dommen har Oslo tingrett ganske oppsiktsvekkende valgt å fravike internasjonal konkurranserett. Noe mer kan jeg ikke si før jeg har lest dommen grundig, sier Stemsrud.

«Vesentlig» del

Henrik Kristoffersen har en måned på seg for å bestemme om han ønsker å anke dommen. Advokat Bjørn Immonen tror en eventuell anke fra Kristoffersen-leiren kan ligge i tingrettens tolkning av hva som er en «vesentlig» del av alpingruppas økonomi.

– Tingretten går grundig og omfattende gjennom Norges skiforbunds økonomi og markedsrettighetene til alpindelen av forbundet, og kommer til at en «vesentlig» del går til rekruttering og bredde. Hvis jeg forstår retten rett, så er dommen interessant når man ser på de totale markedsinntektene til alpindelen av skiforbundet. Tingretten mener at 2,2 millioner, som går til bredde og rekruttering, kan tolkes som tilstrekkelig til å kalles en vesentlig del av alpindelens økonomi når markedsinntektene er over 40 millioner. En eventuell anke fra Kristoffersens side kan ligge i hvordan man tolker dette og hvordan forbundet rent konkret skal benytte inntektene. Der har du en potensiell diskusjon videre, sier Immonen til NRK.

Advokaten påpeker samtidig følgende:

– Noe annet som er interessant er at tingretten påpeker at Marcel Hirscher ikke har noen hjelmavtale, men en hanskeavtale, og at retten derfor mener at tilgang på en hjelmavtale i seg selv ikke kan være til hindring for å benytte seg av Red Bulls støtteapparat, sier han.

Marcel Hirscher

SUPERSTJERNE: Marcel Hirscher har en hanskeavtale med Red Bull.

Foto: Javier Soriano / AFP

Red Bull eller 15 millioner

Kristoffersen gikk til sak mot Skiforbundet for å få lov til å kjøre med logoen til energidrikkselskapet Red Bull på hjelmen. Han har understreket at han først og fremst ønsket dette for å få tilgang på Red Bulls støtteapparat, noe han mener vil gi ham bedre sjanser til å prestere i den ypperste verdenstoppen.

– Jeg krangler ikke om ting som er uviktige. Jeg krangler bare om ting som kan gjøre meg bedre på ski, sa Kristoffersen til NRK etter verdenscupavslutningen i Andorra.

Kristoffersen ønsket seg subsidiært å få utbetalt 15 millioner kroner for å kunne finansiere en tilsvarende satsing hvis dette ikke var mulig.

Ba EFTA om råd

Den endelige rettssaken har latt vente på seg, blant annet fordi Oslo tingrett ba EFTA-domstolen om råd. Hovedspørsmålet EFTA-domstolen måtte ta stilling til er om Skiforbundets Red Bull-nekt er i strid med direktivet om tjenestefrihet innenfor EØS-området – det såkalte tjenestedirektivet.

Da svaret kom i november kunne ingen av partene juble. Uttalelsen fra EFTA sa blant annet at forhåndskontroll på individuelle sponsoravtaler kan utgjøre en restriksjon på en utøvers tjenestefrihet, men også at et idrettsforbund kan gi avslag om det er begrunnet i allmenne hensyn.

Eksperter mente likevel at Kristoffersen hadde mest grunn til å være fornøyd. EFTA-domstolens uttalelser ble sentrale i rettssaken i mars.

– EFTA-domstolen synes å stille et hovedvilkår for lovligheten av skiforbundets rettighetsmodell, og det er at modellen rent faktisk gjennomfører et solidaritetsprinsipp mellom eliteidretten og breddeidretten. Det innebærer at en vesentlig del av Skiforbundets markedsinntekter må overføres til breddeidretten for at modellen skal være lovlig, uttalte Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud før partene møttes i retten i mars.

Forliksforsøk én

Under den første dagen i rettssaken i mars inviterte Kristoffersen-leiren til forlik, men Skiforbundet godtok ikke slalåmsessets krav. De var:

 • Skiforbundet skulle stille med tilsvarende apparat som Red Bull.
 • Skiforbundet måtte bruke dobbelt så mye på breddearrangementer som på administrasjon.
 • Kristoffersen skulle droppe økonomiske krav overfor skiforbundet, også sine egne saksomkostninger, men da skulle disse midlene gå til rekruttering og bredde på klubbnivå.

Forliksforsøk to

Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, avslørte i retten at også forbundet har invitert til et forlik, men det takket Henrik Kristoffersen nei til.

– Det Skiforbundet fremsatte gikk ut på at han fikk muligheten til et fleksibelt og eget tilrettelagt treningsopphold med betydelig økonomisk støtte fra Skiforbundet og en sikkerhet for å få beholde eksisterende Red Bull-avtale frem til og med OL-sesongen. Det er heller ikke akseptert, og derfor står vi her, sa han i tingretten.

Fryktet konsekvenser

Søksmålet kunne få langt større konsekvenser enn at Kristoffersen får kjøre med sin private sponsor på hjelmen.

– Kristoffersen utfordrer den norske landslagsmodellen, har Norges skiforbunds advokat, Per Andreas Bjørgan, uttalt til NRK.

Per Andreas Bjørgan

FORBUNDETS ADVOKAT: Per Andreas Bjørgan representerer Norges skiforbund.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I dagens modell er det forbundet som eier markedsrettighetene som selges til sponsorer. Denne modellen ville kunne rokkes ved om Kristoffersen kom seirende ut av tingrettsduellen.

– Hvis han skulle vinne frem med sitt søksmål vil forbundet miste retten til å selge profilering på landslagsutøvernes hjelm og hodeplagg. Det er nok den mest verdifulle sponsorflaten, har Bjørgan sagt.

Siste nytt

 • Kombinertløper ute etter positiv koronatest

  Nora Midstundstad deltar ikke i fredagens kombinertrenn på Lillehammer. Årsaken er en positiv test for koronaviruset.

  Tidligere i uken ble det kjent at flere andre kombinertløperede hadde blitt smittet av koronaviruset. Simen Tiller, Espen Bjørnstad og Espen Andersen testet da alle positivt.

  Det hentes ikke noen erstatter for Midtsundstad.

  Nora Midtsundstad
  Foto: Torstein Bøe / NTB
 • Kolstad-spiller melder overgang til dansk håndball

  Håndballklubben Kolstad mister høyrebacken Gabriel Setterblom (26) til danske Sønderjyske foran neste sesong.

  Det opplyser Sønderjyske på sitt nettsted fredag. Setterblom har vært en viktig spiller for hardtsatsende Kolstad, men forlater det norske prosjektet fra høsten 2024.

  – Sønderjyske er et lag jeg har fulgt en tid og hørt mye bra om. Laget spiller god håndball, og jeg ser fram til å kunne bidra. Jeg gleder meg til å spille foran det fantastiske hjemmepublikummet de har, sier østfoldingen.

  Setterblom spilte i Herulf og Halden før han skiftet til Kolstad i 2019.

  Setterblom har undertegnet en treårsavtale med Sønderjyske, som for øyeblikket ligger på 11.-plass i den danske toppligaen.

  (©NTB)

   Gabriel Setterblom
  Foto: NTB
 • Riiber best i provisorisk omgang på Lillehammer

  Jarl Magnus Riiber viste form i hoppbakken og vant fredagens provisoriske hoppomgang i kombinert på Lillehammer.

  Den norske verdenscuplederen gikk ned to avsatser fra det de fleste av de argeste utfordrere hoppet fra, men svevde likevel 97 meter i Lysgårdsbakken. Det holdt til 153,5 poeng og et forsprang på 26 sekunder omregnet til langrennstid.

  Japaneren Ryota Yamamoto var nest best, etterfulgt av østerrikerne Franz-Josef Rehrl og Johannes Lamparter.

  Den provisoriske omgangen i kombinert vil gjelde dersom selve hopprennet i verdenscupkonkurransen skulle bli avlyst.

  Jens Lurås Oftebro var nest best av de norske utøverne fredag med et hopp på 93,5 meter.

  (©NTB)

  riiber
  Foto: NTB

Sendeplan

Kl. Program Kanal