– Vi overlever ikkje utan utlendingar

Utlendingane invaderer norsk toppfotball på kvinnesida. – Vi greier oss ikkje utan, seier Avaldsnes-leiar Arne Utvik.

Cecilie Pedersen og Gudrun Gunnarsdottir

Her er norske Cecilie Pedersen i kamp mot Islands Gudrun Gunnarsdottir i EM i 2009. No er dei lagkameratar i Avaldsnes

Foto: JUSSI NUKARI / AFP

Aldri har det vore fleire utanlandske spelarar i Toppserien enn det blir i år. Tre gonger så mange er henta inn som har gått ut.

Og flest av alle har nyopprykka Avaldsnes henta inn.

– Slik det er i dag, er det lettare å hente utlendingar enn norske spelarar. Det er for dårleg rekruttering i kvinnefotballen, seier klubbleiar Arne Utvik til NRK.no.

– Vil fortsette

Nyopprykka Avaldsnes har flest , seks nye utlendingar. I alt har Avaldsnes no 11 utlendingar og sju lokale spelarar i troppen.

Dagleg leiar i Karmøy-klubben, Arne Utvik, trur toppserielag kjem til å halde fram med å hente spelarar frå utlandet framover.

– Denne utviklinga vil halde fram. Dersom vi ser nokre år framover i tid, trur eg ikkje det er god nok rekruttering til å dekke 12 toppserielag med høg kvalitet, seier Utvik til NRK.no.

I ein treningskamp mot Klepp i slutten av januar var berre to av spelarane i startoppstillinga norske.

– Folk forstår ikkje nivået i Toppserien

– Har du fått reaksjonar på at så mange av spelarane de har i dag er utlendingar?

– Spelarane har vore positive, men det er sjølvsagt nokon som kjenner at posisjonen deira er trua. I lokalsamfunnet har det vore både positive og negative reaksjonar, seier Utvik, og legg til:

Arne Utvik

Vi slepper til talent, men det er ikkje nok. Det er ikkje god nok rekruttering til å dekke 12 toppserielag med høg kvalitet, seier Arne Utvik i Avaldsnes

Foto: Privat

Dei som er negative, ønskjer at vi skal bruke lokale spelarar. Vi slepper til talent, men folk forstår ikkje nivåret i Toppserien. Vi er nøydde til å ha fleire spelarar enn dei lokale. Rogaland er faktisk eitt av dei betre fylka på rekrutteringssida, men det er likevel ikkje nok, seier han.

– Ingen dramatisk auke

I Bergen, nokre mil lenger nord, held Vestlandets beste kvinneklubb dei siste åra, Arna Bjørnar, til. Dagleg leiar Torstein Pedersen fortel om eit litt anna syn på rekrutteringa. Han ser heller ikkje på auken av utlendingar i år som dramatisk.

– Dette er ingen dramatisk auke, og det er neppe grunn til å sjå på det som ein tendens. Litt svingar det alltid, seier dagleg leiar i Arna-Bjørnar, Torstein Pedersen.

Han viser til at det er Avaldsnes som har den store tilveksten av utlendingar. Ser ein bort frå dei, er ikkje auken større enn at det kan vere tilfeldige svingingar.

Maks to utlendingar i Arna Bjørnar

Arna-Bjørnar mista sine to utanlandske spelarar etter sesongen i fjor, og har henta inn to nye som erstattarar - ein kanadiar og ein frå Island. Fleire blir det ikkje, seier Pedersen.

– I klubben vår har vi sett eit tak på to utlendingar, og det er ei avgjerd vi vil stå hardt på. Vi skal først og fremst rekruttere lokalt her på Vestlandet, men har likevel gitt ein opning for inntil to utlendingar, seier han til NRK.no.

– Og det er eit tak de vil halde fast på også dersom resultata tek til å butte imot?

– Ja, vi vil i staden finsikte den lokale marknaden og våre eigne talent. Vi har i så måte mykje godt å bygge på, seier leiaren for klubben som i fjor tok to NM-titlar i jenteklassene.

Fem ut - 16 inn

Tone Angeltveit

- Vi har hatt nokså få utlendingar dei siste åra, så det er kanskje naturleg at talet stig, seier Tone Angeltveit i Serieforeningen

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Hittil har dei norske klubbane i Toppserien henta inn i alt 16 nye utanlandske spelarar frå utanlandske klubbar sidan sesongslutt i fjor haust. Berre fem utlendingar har reist ut av landet i det same tidsrommet.

Sjå detaljar i faktaramma lengst nede i artikkelen!

Sju av dei 12 klubbane har henta inn utlendingar hittil i vinter. Og fleire kan det godt bli – overgangsvindauget stengjer ikkje før 31. mars. Toppserien sparkar i gang laurdag 13. april.

– Vi har hatt svært få utlendingar i Toppserien dei siste sesongane, og når fleire av klubbane no er i ferd med eit generasjonsskifte, er det ikkje unaturleg at dei ser til utlandet, seier dagleg leiar i Serieforeningen for kvinnefotball, Tone Angeltveit, til NRK.no.

Fem av dei hittil 16 nye utlendingane er frå Island. Ellers er dei nye frå Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada og Australia. Den "vestlege kulturkrinsen", med andre ord.

Hjelpt av økonomikrisa?

– Dette er spelarar som har lett for å finne seg til rette og få jobb i Noreg. Som kjent er det berre eit fåtal spelarar som kan leve av fotballen sin i Toppserien, dei fleste må jobbe ved sida av, seier Angeltveit.

Ho har også ein annan teori om årsakene til dei mange utlendingane.

– Eg vil tru at den økonomiske situasjonen i verda spelar inn. Vi her i landet har så langt sleppt billig unna økonomikrisa som pregar mange andre land.

– Derfor er det kanskje mange som ønskjer seg hit, og av same grunn er det rimeleg for norske klubbar å hente utlendingar. Dette har eg ingen statistikk på, det er berre tankar eg gjer meg heilt privat, seier Angeltveit.

Fotballnyheter