Arrestasjon av palestinsk landslagsspiller skaper sinne

Den palestinske landslagsspilleren Sameh Maraabah vart torsdag kveld arrestert på grensa mellom Vestbreidda og Israel, berre 24 timar etter at Israel lova å gjere restriksjonane for palestinske spelarar lettare.

PALESTINIAN-ISRAEL-FBL-FIFA-CONFLICT

Sepp Blatter slepper ei fredsdue under sitt Midtausten-besøk denne veka for å få til forsoning mellom Israel og det palestinske fotballforbundet. Men dagen etter vart ein palestinsk landslagsspelar arrestert av israelske grensevakter.

Foto: ABBAS MOMANI / Afp

Sameh Maraabah var med landslaget på veg til Jordan for å ta fly til treningsleir i Tunisia.

På Allenby-grenseovergangen – den einaste overgangen på den delen av grensa for dei som bur på Vestbreidda – vart Maraabah stoppa og arrestert av grensevaktene, ifølgje nettstaden VICE Sports .

Han sat i forvaring i tre timar, og vart først sett fri klokka 23 i går kveld. Resten av landslaget nekta å reise vidare før Maraabah var fri.

Bensin på bålet

Hendinga er som bensin på bålet for palestinarane, som har kravd at Israel må kastast ut av FIFA på grunn av hindringane dei legg i vegen for palestinske fotballspelarar. FIFA-kongressen skal ta stilling til dette i neste veke.

Benjamin Netanyahu

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lova å lette på reiserestriksjonane for palestinske spelarar då Sepp Blatter var på besøk. Netanyahu åtvara også mot politisering av idretten

Foto: DAN BALILTY / Afp

Så seint som dagen før skal Israels statsminister Benjamin Netanyahu lova FIFA-president Sepp Blatter å lette på reiserestriksjonane for palestinske fotballspelarar, melder VICE Sports.

Blatter ønskjer ikkje votering

Sjølv har Blatter mest lyst til å sleppe votering , og har jobba intensivt for å finne ei løysing slik at det palestinske forbundet skal kunne trekke forslaget, slik dei har gjort to gonger før.

I løpet av dei tre timane Sameh Maraabah var internert rakk det palestinske fotballforbundet (PFA) å melde frå om saka til FIFA og understreke at spørsmålet vil kome opp på FIFA-kongressen i neste veke. Då må i så fall spørsmålet om å sparke Israel ut av FIFA bli diskutert og røysta over.

Al Jazeera: Dette inneber ei FIFA-votering

Sepp Blatter og Jibril Rajoub

PFA-president Jibril Rajoub (til venstre) er ikkje villig til å trekkje forslaget om å sparke Israel ut av FIFA, og det går mot votering på FIFA-kongressen i neste veke

Foto: ABBAS MOMANI / Afp

«Denne hendinga berre stadfester PFAs syn på lovnadane som er gitt av Israels regjering, nemleg at dei berre er tomme ord så lenge dei ikkje er inkludert i ei løysing som berre kan kome som ein garanti frå FIFA-kongressen», heiter det i brevet.

Også det israelske fotballforbundet har klaga saka inn for FIFA. Dei skuldar PFA for «å bevisst skape ein unødvendig provokasjon».

– PFA braut avtalen som seier at det før avreise skal setjast opp ei liste med namn på dei som skal reise, heiter det i klagen.

Mistenkt for å vere militær aktivist

Bakgrunnen er at PFA i lang tid har klaga over at Israel gjer livet vanskeleg for spelarar og lagleiarar som skal reise mellom Vestbreidda og Gaza, når dei må gjennom israelsk territorium. Og også når dei skal til utlandet.

Ettersom dei meiner situasjonen ikkje har blitt lettare, har dei bedt FIFA om å sparke Israel ut av organisasjonen . Det har dei gjort to gonger tidlegare også, men då har dei trekt forslaget før det har kome til votering på FIFA-kongressen.

Men det gjer vi ikkje i år , seier PFA-president Jibril Rajoub. Det var også han som skreiv under brevet PFA sende FIFA i går kveld.

Det er ikkje første gongen Maraabah er arrestert ved ein grenseovergang. I fjor vart han arrestert, mistenkt for å vere ein militær aktivist.

Det byggjer på at han var mistenkt for å ha hatt kontakt med ein Hamas-representant i Qatar, og at han skal ha hatt med seg pengar og ein mobiltelefon han hadde fått frå Hamas-representanten.

Fotballnyheter