– Stabæk ville prise Gunnarsson til én million

Rosenborg legger ut om sin rolle i Veigar Páll Gunnarsson-saken.

RBK

– Stabæk forslo en pakkeavtale med Johan Andersson og VPG. Denne var vi interesserte i, skriver Rosenborg i en pressemelding.

Erik Hoftun

RBK mener det skapes inntrykk av at Erik Hoftun har kjørt den forannevnte overgangen som et sololøp. Dette avises av klubben.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Tirsdag gjorde TV2 det kjent at Rosenborg, akkurat som Vålerenga, var inne i kontroversielle forhandlinger med Stabæk om Veigar Páll Gunnarsson.

Nå bretter Rosenborg ut sin versjon av saken, som omhandlet en mulig kjøpsavtale rundt Stabæks Gunnarsson og Johan Andersson.

– Vi har fremlagt all dokumentasjon til Påtalenemnda, og på bakgrunn av medieoppslag den siste tida har vi kommet frem til at vi må legge ut en uttalelse, sier styreleder i Rosenborg, Terje Svendsen.

På sine nettsider bekrefter Rosenborg at de ønsket å kjøpe Veigar Páll Gunnarsson og bød 2,5 millioner kroner for ham, pluss diverse bonuser.

Stabæk skal ha avslått og i stedet foreslått en pakkeavtale med Johan Andersson og Gunnarsson. Denne var Rosenborg interesserte i.

Klubbene diskuterte seg fram til en samlet sum på 5,25 millioner kroner. Stabæk ønsket ifølge Rosenborg å få prisen på Gunnarsson satt til 1 million og Johan Anderssons pris til 4,25 millioner kroner.

– Vi bruker ikke denne typen avtaler

Slik forklarer styreleder Svendsen saken.

– Kan du avkrefte at Rosenborg har operert i en gråsone?

– Vi har forklart oss og lagt fram all relevant dokumentasjon, og konstaterer at Påtalenemnda ikke har grunn til å forfølge Rosenborg i saken, sier Svendsen.

– Hvordan tror du dette påvirker omdømmet til Rosenborg?

– Ingen saker av negativ karakter påvirker omdømmet positivt. Det er bare sånn det er.

– I pressemeldinga sier dere at dere var interessert i en avtale som Stabæk foreslo. Hvor vanlig er slike avtaler i norsk fotball?

– Vi kjenner ikke til hvor vanlig dette er. Vi bruker ikke den typen avtaler. Da har vi heller ikke gått inn på dette hverken før eller siden, sier Svendsen.

– Får ikke konsekvenser for Hoftun

– Hvem satte en stopper for denne avtalen?

– Som det står i uttalelsen ble ikke dette realitetsbehandlet i styret, sier Svendsen.

– Det har kommet frem at sportslig leder, Erik Hoftun, var villig til å gå med på en slik avtale. Var det dere i styret som satte ned foten?

– Beskrivelsen som du gir her kjenner jeg ikke til, sier Svendsen.

– Vil denne saken få konsekvenser for Hoftun?

– Nei.

Her er Rosenborgs redegjørelse:

Vi finner det nødvendig å presisere følgende på bakgrunn av siste dagers mediedekning:

Rosenborg ønsket å kjøpe Veigar Pall Gunnarson. Vi bød 2,5 millioner for ham (pluss bonus etter x-antall kamper, CL etc.). Stabæk ville ikke selge i forhold til vårt tilbud. Andre modeller ble diskutert uten at vi ble enige. Stabæk forslo så en pakkeavtale med Johan Andersson og VPG. Denne var vi interesserte i.

Vi diskuterte oss fram til en samlet sum på 5,25 millioner kroner. Stabæk ville ha prisen på Veigar Páll Gunnarsson satt til 1 million og Johan Anderson til 4,25 millioner kroner. Vi ga et bud på dette med vanlige forbehold.

Det er dette som TV2 har fått tilgang til – altså en liten flik av en lengre forhandling.

Vi registrerer at det skapes inntrykk av at vår sportslige leder kjørte den forannevnte overgangen som et sololøp. Det er ikke korrekt. Alle overganger i Rosenborg skal godkjennes av klubbens styre. Aktive forhandlinger orienteres det om fortløpende, så også her.

Den siste pakkeløsningen fikk aldri en realitetsbehandling i styret. Stabæk solgte VPG til VIF.

Vi gjentar at vi har sendt all relevant informasjon til Påtalenemda. Så lenge saken er under behandling av doms- og sanksjonsutvalget vil vi ikke gi ytterligere kommentarer.

Fotballnyheter