NRK Meny

Dette er sprekken

Organisasjonen Tromsø Romsa 2018 innrømmer at de fikk en kalddusj da kvalitetssikrings-rapporten kom på bordet. Men de mener fortsatt det er rett å søke OL.

Artikkelen er flere år gammel.

- Vi mener like fullt det er riktig for Norge å søke vinter-OL i 2018 fordi det vil løfte norsk idrett, gjøre Norge mer kjent i verden og øke næringslivets konkurransekraft, sier styreleder Hans Olav Karde

- Dagens tall viser først og fremst at det vil være forbundet med en høy kostnad å påta seg store internasjonale arrangement i Norge. Vi tror både idretten og regjeringen i dagene framover bør diskutere dette grundig.

Stem:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det har åpenbart en pris å ta på seg slike store arrangement, men for Norge vil det også ha en pris å avstå, sier Karde.

Organisasjonen hadde selv regnet behovet for netto tilskudd som 9,6 mrd kroner. Rapporten konkluderer med 19,1 mrd.

Slik forklarer de selv avviket på 9,5 mrd:

Luftfart: 1 mrd

Vårt budsjett bygger på skriftlige beregninger fra Avinor. Etter at søknaden ble levert, har Avinor oppjustert sine beregninger med ca 1 mrd kroner.

Sikkerhet: 1 mrd

Det ble i dialogen med myndighetene avtalt at denne posten ikke skulle tas med i søknaden.

Reserve: 2 mrd

Vi har ført opp en reserve på 500 mill kr under gjennomføringsutgifter. Her har kvalitetssikrer lagt inn en økning på 2 mrd kr.

Reallønnsvekst: 2 mrd

Vi har i søknaden lagt til grunn prisnivå for 2007, i tråd med det som ble avtalt i den nasjonale søknadsprosessen. Kvalitetssikrer har i tillegg beregnet merkostnader knyttet til forventet reallønnsutvikling fram til 2018. Det vil for begge beregningsmetoder bli nødvendig å gjøre årlige prisnivåjusteringer av budsjettet i perioden 2007-2018, på tilsvarende måte som for Lillehammer 1994.

Idrettsanlegg 1,2 mrd, øvrige anlegg 0,5 mrd

Her gjør kvalitetssikrer andre beregninger enn Tromsø Romsa 2018 AS, blant annet en høyere kvadratmeterpris. Kvalitetssikrer legger andre forutsetninger til grunn, bl.a. høyere kvadratmeter pris.

Gjennomføringsutgifter: 2,5 mrd

Kvalitetssikrer opererer bl.a. med 1,4 mrd. i økte leiekostnader.

For alle budsjettposter vil vi etter anmodning fra Kultur- og kirkeministeren gjøre en nærmere analyse av de ulike avvikene.

Økte inntekter: 0,6 mrd

Kvalitetssikrer anslår bl.a. høyere markedsinntekter.

Siste nytt

Sendeplan

Kl. Program Kanal