Ny podcast om AKP (m-l)

TRE SAKER: – I dag mener jeg økende forskjeller, fredssaken og natur- og klimasaken er de viktigste, sier Lisbeth Raanes Hansen.

Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

Kald krig og redsel for russerne: – Vi fryktet en storkrig

Som ung kommunist på 70-tallet fryktet Lisbeth (63) angrep fra Sovjet. Redselen førte til at nordmenn besøkte geriljaledere i Afghanistan.

– Vi fryktet virkelig en ny storkrig. Vi var like kritiske til Sovjet som til USA, sier Lisbeth Raanes Hansen.

Hun er blant stemmene i NRKs nye Hele historien-podkast «Væpna revolusjon!».

Det handler om Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene).

Om beundring for Kinas partiformann Mao Zedong i 1970-årene. Sjølproletarisering. Hemmelige møter med parykk og løsbart.

Sommerleir med dekknavn.

De aller rødeste øyeblikk i norsk politisk historie.

Ny podcast om AKP-ml

FORMANNENS ORD: Maos lille røde ble flittig lest av AKP (m-l) og andre vesteuropeiske sosialister. Den inneholder sitater fra kinesiske Mao Zedong (1893-1976) og skal være trykket i over en milliard eksemplarer.

Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

Russisk panser

Partiet var tuftet på frykt for tredje verdenskrig og en påfølgende okkupasjon fra vår nabo i øst.

Sovjetunionen invaderte Afghanistan i 1979. Hva om de også gikk mot nordvest?

Så dypt stakk redselen at AKP sendte ledere til afghansk gerilja for å lære av motstandskampen.

– Vi kledde oss i afghanske klær og hadde lange møter med geriljaen. Folk fra AKP målte tykkelsen på sovjetisk panser for å vite hva slags granater som trengtes, forteller Per Gunnar Gabrielsen fra datidens militærutvalg i AKP (m-l).

En hemmelig partiledelse ble bygget opp, som skulle overta når partiets førsterekke ble fengslet eller henrettet av russere.

Det ble holdt diskrete møter på Østlandet hvor diskrete menn dukket opp i trenchcoat, parykk og løsbart.

Ny podcast-serie om AKP-ml

RØDE LINJE: Lisbeth Raanes Hansen fra Kristiansand engasjerte seg som 14-åring, ble aktiv i AKP (m-l) og fant en politisk tale gjengitt i arkivene hos Overvåkingspolitiet. Hun er blant stemmene i NRKs nye podkast-serie om AKP-historien.

Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

– Trodde på Mao

– Vi ønsket mer frigjøring enn det Arbeiderpartiet klarte å tilby. Det norske systemet hadde stivnet til, sier Hansen.

Hun bor på Lund i Kristiansand, i det eneste rødmalte huset i gata.

Det er gått mange år. Sosialismens grunnvoll står hun fortsatt på. Men mange innrømmelser er gjort.

– Vi så til Kina. Vi trodde Mao Zedong og hans folkebevegelse var et stort skritt fremover. Men, nei.

Hansen skrev skoleoppgave om Kinas store leder og hadde en bestefar som nærmeste forbilde.

– Bestefar var mitt politiske ankerfeste. Han var alltid opptatt av arbeiderbevegelsen. Men jeg lette etter noe mer.

Svaret fant hun under de vaiende faner.

Internasjonal solidaritet. Anti-Vietnamkrig.

Og en blind, kollektiv avstandsforelskelse som strakte seg halve kloden rundt; Maos kulturrevolusjon.

Arbeiderbevegelsen i Norge

PÅ BARRIKADENE: Lisbeth Raanes Hansen ble tillitsvalgt i Norsk Tele Tjeneste Forbunds avdeling i Kristiansand. Her krever hun lavere rente i 1988, sammen med Annar Lille-Mæhlum i Oslo Faglige Samorganisasjon.

Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv

Lissom-juleselskap

På bordet i det røde huset har hun lagt fram bøker og LP-plater med 70-tallsmusikk for unge sosialister.

Forlaget Oktober. Mai plateforlag.

Mao Tsetungs «Skrifter i utvalg» virker sliten, ja, nærmest utlest.

Senere i år er det 50-årsmarkering for starten til AKP (m-l). Det begynte som et hemmelig møte i Oslo i 1972, forkledd som et juleselskap.

Men eneste ledestjerne på himmelen var en kinesisk partiformann i skyggelue og blå dress.

De neste årene skulle en bølge bryte over norsk politikk og rive med seg unge radikalere. For 14 år gamle Lisbeth lød selve startskuddet fra Sør-Amerika.

Sjokkbølger fra kuppet i Chile i 1973 traff mange europeiske sosialister.

– Folkevalgte ble slått ned med vold og fascisme. Det ble ganske skjellsettende, sier hun.

– Ikke se opp

Overvåkingspolitiet slår fast at ethvert politisk parti som programfester «væpnet revolusjon» ber om å bli overvåket.

Og ytterste venstre ble ettertrykkelig bønnhørt.

AKP (m-l) svarte med å gå under jorden.

Navn ble til dekknavn. Lisbeth ble til «Solfrid». Marxist-leninister på hyttetur i indre Agder ble til «bridgeklubb» på hyttetur i indre Agder.

Var det et helikopter i luften over sommerleiren? Ikke se opp.

Det kan være politiet med fotoapparat.

Hansen mener hun ble telefonavlyttet helt ut på 90-tallet, men har aldri klart å dokumentere det.

Da var det annerledes med en tale hun holdt på AKPs pinseleir på Knaben i Kvinesdal tidlig på 80-tallet. De var et tjuetall til stede. Hansen snakket om kvinnepolitikk.

Minst én i salen noterte.

Flere av hennes velvalgte ord dukket nemlig opp igjen mange år senere i mappen som bar hennes navn hos Overvåkingspolitiet.

AKPs historie

NYE TAKTER: Fra AKP (m-l) sin stiftelseskonferanse i 1973. Fra venstre Synne Holan (Tromsø), partiformann Sigurd Allern og Kjell Pettersen (Sauda).

Foto: NTB / NTB
AKPs historie

HOS FORMANNEN: AKP (m-l) med Sigurd Allern (i midten) og Sverre Knutsen besøker Kommunistpartiet i Kina i 1974. Allern var første partileder.

Foto: Scan-Foto / NTB
AKP (m-l)-historien

NY PÅ TOPPEN: Pål Steigan (t.h.) overtar som formann i AKP (m-l) etter Sigurd Allern i oktober 1975. Fra veggen bak voktes det norske lederskiftet av Mao Zedong & co.

Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv
AKPs historie

FAST PAROLE: «Enhet på klassekampens grunn» var AKPs faste formulering under 1. mai-feiringer. Her fra toget til Faglig 1. mai-front 1976 i Stortingsgaten i Oslo.

Foto: Erik Thorberg / SCANPIX
AKPs historie

EGEN AVIS: Klassekampens tidlige historie er tett sammenvevet med AKP (m-l). Den ble partiets ukeavis utover på 70-tallet og etter hvert dagsavis. Her selges avisen på Karl Johans gate 1. mai 1974.

Foto: Vidar Knai / NTB
AKPs historie

MOT EEC: Et folkehav imot datidens EEC - nå Den europeiske union (EU) - året før folkeavstemningen i 1972. Det var visstnok et av de lengste demonstrasjonstogene i manns minne - fra Youngstorget til Rådhusplassen i Oslo.

Foto: NTB / NTB
Demonstrerer mot EEC

FØRSTE MAI: Fire måneder før EF-avstemningen i 1972 var 1. mai-toget preget av Europa-spørsmålet. I september sa 53,5 prosent nei til norsk medlemskap.

Venstresiden demonsterer

MOT ØST OG VEST: AKP (m-l) var kritiske til begge supermaktene, både USA og Sovjet. Her kreves norsk «sjølråderett» den 17. mai 1977.

Foto: Erik Thorberg / NTB
Venstresiden demonstrerer

KOMMUNEVALG: I forkant av kommunevalget 1971 skjerpes tonen i Europa-spørsmålet - som ble tema i folkeavstemning året etter. Stor demonstrasjon mot EEC/EF på Universitetsplassen i Oslo.

Foto: NTB / NTB
Arbeiderbevegelsen i Norge

MER HENSYN: Klar tale i 1. mai-toget i Oslo 1974: «Lettere arbeid og lengre pause for gravide kvinner».

Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv

– Mente aldri «kupp»

Norges Kommunistiske Parti (NKP) fra mellomkrigstiden dyrket sitt forhold til Sovjetunionen.

70-tallsfenomenet AKP (m-l) hadde et helt annet syn på russerne.

Marxist-leninistene mente sovjetiske ledere hadde forlatt ekte kommunisme og skapt en imperialistisk stat på linje med USA.

AKP (m-l) vendte tommelen ned for begge verdens supermakter, lot seg styre gjennom partidirektiver - og ble utover på 70-tallet en av Europas sterkeste ml-bevegelser.

Det endte sine dager da Rød Valgallianse (RV), Rød Ungdom og restene av AKP-prosjektet ble puttet i blenderen.

Ut av den kom partiet Rødt i 2007.

De to mest omstridte og utskjelte ordene forsvant i den nye rødmiksen.

– «Væpnet revolusjon» er tatt ut av programmet, fortalte «en tydelig lettet» partileder Torstein Dahle til Bergensavisen den gangen.

– Vi var unge, ikke glem det. Vi hadde en romantisk forestilling om at det som var oppnådd i Norge kunne bringes videre. Vi trodde Kulturrevolusjonen i Kina var en demokratisk bevegelse der ungdom fikk komme til orde, sier Hansen.

Hun mener det tidlig oppstod misforståelser.

– Begrepet «væpnet» var tema i Rød Ungdoms studiesirkel der jeg gikk. Kuppet i Chile og borgerkrigen i Spania viste at demokratisk valgte, sosialistiske ledere ble slått ned med vold. I slike tilfeller måtte det kunne slås tilbake.

– Som en reaksjon på aggresjon ..., mente dere?

– Ja, det var det vi mente. Derfor var det innmari dårlig kommunikasjon å kalle det «revolusjon». Alle så for seg et kupp, liksom. Det var jo ille.

Ny podcast om AKP (m-l)

PENSUM: Musikk, teater og litteratur med det rette innhold stod sentralt for AKP (m-l). Nye medlemmer måtte gjennom såkalt kadervurdering, som testet graden av politisk korrekthet.

Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

Krigen i Ukraina

– Det er dypt tragisk at vi fortsatt er så barbariske, sier Raanes Hansen om krigen som ble påført Ukraina i slutten av februar.

Hun tar fram Alexander Fadejevs «Den unge garde», en berømt sovjetisk krigsroman.

– Den boka leste jeg nærmest som en forberedelse på hva som ventet oss. Vi hadde en høyst reell krigsfrykt. Boka gjorde veldig inntrykk.

Romanen bygger på virkelige hendelser i det østlige Ukraina under andre verdenskrig, og unge kommunisters kamp mot brutale tyske okkupanter - sistnevnte utsendt fra datidens råeste diktatur.

Parallellen til dagens hendelser er slående, rent bortsett fra at enkelte roller er byttet om.

– Jeg ble politisk aktiv da den kalde krigen var på sitt kjøligste. Vi var kritiske til sovjetisk imperialisme, like mye som den amerikanske. Det er veldig trist at jernteppets fall ikke førte til et bedre Russland enn det vi ser nå.

Hun tror mange kjenner på en økende frykt for krig.

– Nå trenger vi virkelig en fredsbevegelse organisert nedenifra.

Ny podcast om AKP (m-l)

SER TILBAKE: – Jeg er stolt over mye. Vi bygde avisen Klassekampen og demokratiserte fagbevegelsen, sier Lisbeth Raanes Hansen, som er mindre stolt over «hvor autoritært det ble».

Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

– Beste blant dere

63-åringen meldte seg ut av AKP i 1990.

Hun er fortsatt stolt medlem i Rødt.

Sett i bakspeilet vil hun kalle sitt politiske engasjement for et «frigjøringsprosjekt».

– Men AKP (m-l) ble aldri noe slikt. Det ble et autoritært og udemokratisk prosjekt ledet av noen få menn, mener Hansen.

Kvinnene skaffet seg mer plass utover på 80-tallet. Hansen smiler aller bredest når hun minnes kurs hun ledet. «Kast deg frampå»-kurs og «Bøllekurs» for kvinner i politikken.

– Sosialismen sporet av mange steder og ble fullstendig toppstyrt. AKP ble noe bedre utover på 80-tallet, men det hele råtnet på rot.

– Hva ville Lisbeth (14) anno 2022 engasjert seg i?

– I tillegg til en fredsbevegelse, trenger vi et natur- og klima-engasjement, sier 63-åringen.

Hun sier 2022-utgaven av Lisbeth ikke kan gå god for hele innholdet i Rudolf Nilsens radikale dikt «Revolusjonens Røst».

Men hun mener de siste to linjene står seg, kanskje bedre enn noensinne.

Kan hende det gjelder å redde vår jord.

De beste blant dere er kalt.

ny podcast-serie om AKP-ml

PARTILINJA: Èn av få veggplakater hos Rødt-medlem Lisbeth Raanes Hansen. Selv sluttet hun på skolen og ble telemontør i en mannsdominert bransje.

Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK
I all hemmelighet blir kommunistpartiet AKP(ml) stifta i 1972. Partiet kjemper for revolusjon og et klasseløst samfunn i Norge. Overvåkningspolitiet frykter vold og følger nøye på alt de gjør. Episodene får du først i NRK Radio-appen.

I all hemmelighet blir kommunistpartiet AKP(ml) stifta i 1972. Partiet kjemper for revolusjon og et klasseløst samfunn i Norge. Overvåkningspolitiet frykter vold og følger nøye på alt de gjør. Episodene får du først i NRK Radio-appen.