En smeigedag?

Mæbø, Flekkerøy.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

- En smeigedag, eller?

– Har vi hatt smeigedager i sommer, og hva er egentlig en smeigedag? Ordet brukes nå helt annerledes enn da Vilhelm Krag skrev om det for 100 år siden.

I dag er det akkurat 100 år siden Vilhelm Krag publiserte novellen «En smeigedag». Om en ustabil dag, ikke en godværsdag. Ord skifter mening!

«Det er regtig en smeigedag i dag,» siger Ingomar med tilnavnet Ludefisken; vi ligger langt udenfor den yderste holme og haler den ene svære torsk efter den anden».

Vilhelm Krag

Vilhelm Krag.

Foto: Arkiv

«En smeigedag» står gjengitt i boka «Denne taalmodigeda og andre betragtninger». Novellen var først trykt i avisen Tidens Tegn i 1916. I dag tenker de fleste at en smeigedag er en perfekt sommerdag. Og slik tenkte også jeg-personen i novellen:

«Ja, her er regtid en smeigedag,» svarer jeg og lader som jeg strax forstaar glosen, skjønt jeg aldrig har hørt den før nu. Men sjøen ligger som gyngende sølv saa langt en kan se, baade udover tilhavs og indover mod land; saa jeg gaar ud fra at smeigedag betyder noget som en rigtig kjælen soldag, og jeg lægger til: «Det er besynderlig, saa fort han kan skifte; igaar og iforgaars kuling og rusk, og saa i dag! Ja, saasandt er dette en smeigedag, ja!»

Og det går fram at fortellerpersonen i novellen slett ikke har skjønt hva ordet smeigedag betyr, og blir satt på plass av Ingomar:

«Æ tror 'kje Dere veid, haa smeigedag har for en betydels.»

– Skifter betydning

Sylfest Lomheim

Sylfest Lomheim, professor emeritus, UiA.

Foto: Sindre Hopland/NRK Sørlandet

Språkprofessor Sylfest Lomheim slår fast at det er vanlig at ord skifter betydning over tid.

Et eksempel er kvikk som opprinnelig betydde levende, som kvikksand – sand som beveger seg. Nå tenker vi at det betyr kjapp, rask.

Ordet rar betydde opprinnelig sjelden. I dag tenker vi at en rar person er litt merkelig.

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Magnhild Vollan, har også eksempler på at ords betydning glir eller forandrer seg helt.

Bamseklem brukes av yngre mennesker om er stor og god klem. Enkelte oppfatter da at bjørnetjeneste har betydningen stor og god/vennlig tjeneste. Det siste er jo en misforståelse, jf. Nynorskordbokas forklaring: «(etter ein fabel av La Fontaine [...]) velmeint, men keiveleg hjelp som mer blir til skade enn til gagn».

– Et jernteppe betegnet opprinnelig et ikke-brennbart teppe som kan skille scene og sal i et teater. Senere ble ordet brukt om grensen mellom kommuniststatene i Øst-Europa og landene i Vest-Europa. Nå brukes det ofte om en mental blokkering.

Magnhild Vollan har til og med hørt at noen har begynt å si «jeg fikk hjerneteppe».

Magnhild Vollan

Magnhild Vollan, førstelektor ved Institutt for nordisk mediefag ved Universitetet i Agder.

Foto: UiA

Pendelord

Vollan trekker også fram ordet forfordele som ofte brukes motsatt av den opprinnelige betydningen av ordet.

– Tradisjonelt betydde forfordele å gi noen for lite eller gjøre urett mot noen. Nå blir det mer og mer brukt om å gi noen for mye, å favorisere.

Her er det altså ikke bare snakk om at ordet endrer mening. Det får en stikk motsatt betydning. Språkvitere bruker begrepet pendelord om fenomenet.

Og ordet smeigedag er altså også et ord som gradvis har skiftet mening.

Ja, se dette er virkelig en falliterklæring for mig; for nu har jeg reist i en snes aar her paa kysten og lyttet og lært og noteret ord og vendinger… saa hvis jeg skulde kunne noget her i verden, saa skulde det ialfald være dette lille, snodige sprog.

Men alligevel er jeg nu øiensynlig gaaet i vandet og har gjort en slem bommert; det er ligesaagodt at gaa til bekjendelse strax.

«Ja, ser Dere,» svarer Ingomar belærende, da han har accepteret bekjendelsen, «smeigedag betyder en falsk dag at kalde. Slig en som kan komme lige efter storm og fælighed og som ligger og smeiger om skjærane og fluane, saa en skulde tro, det var en rigtig fin dag. Men en skal aldrig lide paa han, for før en veid om sig, kan han ryge op igjen værre end han har vaaren paa lange tier.»

Vilhelm Krag

Vilhelm Krag i Havbukta i Ny-Hellesund, Søgne.

Foto: Arkiv

Smeikjedag

Ordet smeigedag finnes ikke i bokmåls- og nynorskordboka på nett: – «Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!», er svaret vi får.

Feriebreve sørfra. En smeigedag.

10. september 1916 sto teksten 'En smeigedag' på trykk i Krags 'Feriebreve sørfra' i Tidens Tegn.

Foto: Birgitte Kleivset / Skjermdump

Men Magnhild Vollan kjenner opphavet til ordet.

– Opprinnelsen er smek(j)edag, sier hun.

– I Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, bind 10 (2012) står det at ordet betyr en «godvêrsdag midt i (eller etter) ein uvêrsbolk», sier Vollan.

En slik bruk skal være registrert i Arendal, Fjære, Herefoss og mange steder i Vest-Agder, ifølge ordboka.

Fra Lista er dette eksempelet tatt med: «Smeikjedagen gjev von om mange fine dagar, men han berre narrar oss.»

Bok av Vilhelm Krag

Vilhelm Krags bok 'Denne taalmodigheda og andre betragtninger', 1933. Boka inneholder novellen 'En smeigedag'. Novellen er også gjengitt i boka 'En smeigedag. Bilder fra Sørlandet', ved Julius Hougen,1969.

Foto: Kari-Løberg Skår / NRK

– Forandring er naturlig

Bør vi ha et språkpoliti som sørger for at ordene blir brukt i sin opprinnelige mening?

– Nei! Forandring er det mest naturlige som finnes. På lang sikt er det vanlig at ord endrer betydning. Men noen ganger går det fort, og da kan det bli forvirring, og det trengs en forklaring, sier Vollan.

– Det gjelder for eksempel ordet klein som kom fra tysk og betydde liten, tynn. Så utvidet vi betydningen til svakelig. Det var en glidende utvikling fra den tyske opprinnelsen. Men nå bruker ungdommen ordet i betydningen pinlig/flaut. De kjenner ikke opprinnelsen til ordet, og forstår kanskje ikke hva jeg mener når jeg forteller at jeg blir klein til beins, sier Vollan.

Tiden vil vise hvordan betydningen av ordet smeigedag vil utvikle seg og bli forstått.

En smeigedag

En smeigedag. Vilhelm Krags novelle fra 1916.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Smeigedag

Universitetsbibliotekar Birgitte Kleivset ser på ordet smeigedag som «en gave til det norske språg», og bruker selv gjerne «blaude» konsonanter når hun skriver på bloggen sin.

– Som kommunikasjonsviter og «språgentusiast» tror jeg vi i fremtiden vil se mer bruk av ordet smeigedag også i andre deler av landet. Og det på grunn av Krags reintroduksjon av ordet for 100 år siden og sosiale medier hvor det forekommer stadig oftere.

Birgitte Kleivset

Birgitte Kleivset, universitetsbibliotekar, UiA.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Kleivset har søkt i Atekst/Retriever og bare funnet ett treff på «smeikjedag», ett treff på «smeikedag», men hele 159 på «smeigedag».

Aktuelt i 2016

Hun mener ordet er aktuelt nå 100 år etter at Krags novelle ble trykket første gang.

– I år sier mange at vi ikke har hatt noen smeigesommer, men i Krags forstand har vi jo det. Ordet smeigedag er komplekst, og Krag tematiserer nettopp dette.

– En smeigedag er en dag som begynner med sol og varme, men ender i novembervær. Krag skrev novellen mens første verdenskrig raste, og fiskeren kalt «Ludefisken» beskriver hvordan lik av unge menn fra krigshendelser flyter i land.

«Tro de ligger derude og slaast nu igjen?» hvisker Ingomar – men idetsamme kommer der et blaff fra øst, et braakast, som holder paa at kantre skjægten helt over.

Og som vi snur os ind mod land, ser vi, at sjøen hele veien indover pludselig er blevet svart som bly og pisket af regnbøier, mens fjeldene og himlen er maset sammen i blaagraa skymasser.

Men ude over sjøen gliser solglansen endnu som et stort uhyggeligt gustent smil.

Og hele tiden lyder det hule donder ligesom nede fra den skjælvende jordskorpe selv.

Ingomar og jeg kommer os tillands tværsigjennem en østenstorm saa ilsk, som kunde det være i november maaned.

«Ja, naa ved Dere haa det er, me kalle for en smeigedag,» siger Ingomar, da vi begge vaade til skindet krabber op paa stenbryggen hjemme.

Smeigedag er sørlendingens versjon av Carpe Diem, sier Birgitte Kleivset.

– Livet er grusomt – og av og til godt – og da gjelder det å «gribe» dagen!

Ved Okslehavn, Flekkerøy

En smeigedag (?) på Flekkerøy.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK