Vurderer skatt på kontantstøtte

Regjeringen liker ikke borgerlige kommuners innføring av lokal kontantstøtte. Nå vurderer den å skattlegge de som mottar kontantstøtte for toåringer.

Barnehage

Regjeringen vil ha toåringene inn i barnehage, og vurderer nå å skattlegge dem som tar imot kontantstøtten.

Foto: NRK

Regjeringen kan ikke nekte kommuner å iverksette lokale kontantstøtteordninger. Men nå vurderer den å skattlegge de som mottar støtten.

Flere kommuner på Sørlandet og Sørvestlandet vil innføre, eller vurderer å innføre, lokal kontantstøtte for toåringer, når regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringene fra august.

Mange gir lokal støtte

– Det er ikke ulovlig med lokal kontantstøtte. Rammetilskuddet er frie midler, så vi kan ikke hindre dem i å gjøre dette, sa daværende statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt, til Vårt Land i september.

Kristiansand kommune var første kommune ut til å si at de vil videreføre kontantstøtten for toåringer lokalt.

Siden fulgte flere etter, og en rekke kommuner vil nå bruke penger som skulle gått til barnehageplasser på kontantstøtte i stedet. Blant dem er Askøy, Evje og Hornnes, Os, Mandal, Hå og Hægebostad.

Kommunene mener de vil spare penger på ordningen, fordi en barnehageplass koster mer penger enn kontantstøtte gjør. De argumenterer også med at kontantstøtten gir foreldrene større frihet til å velge omsorgsform for sine barn.

Regjeringen har hele tiden vært kritisk til at kommunene innfører slik lokal kontantstøtte.

– Rokker ved velferdsstaten

Regjeringen har nå bestemt seg for å vurdere om skattekortet skal tas i bruk for å hindre en utvikling regjeringen ikke liker, skriver Vårt Land.

– Regjeringen vil vurdere om lokal kontantstøtte bør skattlegges. Dette blir det ikke minst nødvendig å se på dersom det griper om seg at kommuner erstatter velferdsordninger med kontantytelser.

– Det kan på sikt rokke ved grunnlaget for velferdsstaten, sier statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet til magasinet MandagMorgen.