Vurderer nye rutiner for å hindre eksamensjuks

Skolene i Kristiansand skal nå se på sine rutiner ved heldagsprøver etter at en elev nylig publiserte en kommende heldagsprøve på sosiale medier.

Roy Wiken

Rådgiver i oppvekstsektoren Roy Wiken ønsker ikke å straffe alle elevene for en handling som kanskje noen få har gjort.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

En slepphendt eksamensvakt og en lynrask elev med mobiltelefon førte til at en fremtidig heldagsprøve ble gjort tilgjengelig på internett.

Eleven ved Grim ungdomsskole i Kristiansand klarte nylig å publisere en feilaktig utdelt heldagsprøve på sosiale medier, og dermed fikk mange medelever muligheten til å studere oppgaven som ventet to dager senere.

Det hele ble oppdaget i ettertid, og nå kommer straffe-diskusjonen.

Skal lære av hendelsen

Heldagsprøve i engelsk

Kristiansand vil gå gjennom sine rutiner for å hindre juks på heldagsprøver. (Arkivfoto)

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Rådgiver i oppvekstsektoren Roy Wiken sier prøverutinene skal drøftes med ungdomsskolene.

– Vi tar utgangspunkt i denne saken for å se hvilke erfaringer vi kan trekke. Vi må se på hvordan dette kunne skje, hvordan vi tar vare på prøvene og hvordan vi distribuerer prøvene fremover, sier han.

Juridiske eksperter mener at de kommunale ordensreglene må endres dersom en skole skal ha mulighet til å kansellere en heldagsprøve for hele klasser etter tilfeller av juks.

– Vi må diskutere nærmere hvilke sanksjonsmuligheter ordensreglementet gir ved slike hendelser, også får vi konkludere etter at vi har hatt drøftingene med skolene, sier Wiken.

Han er skeptisk til å skulle kansellere en heldagsprøve for et helt klassetrinn eller en klasse dersom enkeltelever jukser.

– Vi er opptatt av at vi ikke skal straffe alle elevene for en handling som kanskje noen få har gjort, sier Wiken.

Ikke lov med fellesstraff

Det er ordensreglene fastsatt av kommunen som avgjør hva som skjer dersom det oppdages juks i grunnskolen.

Dagens regelverk godkjenner ikke at heldagsprøver kanselleres for en hel gruppe elever ved juks.

Det sier advokat Liv Shelby ved kommuneadvokatens kontor.

– Det er ikke grunnlag for å annullere en hel tentamen slik man kanskje har ønsket å gjøre i dette konkrete tilfellet, sier hun.

Det kan tenkes at det er mulig å lage regler som ugyldiggjør heldagsprøver som har vært lagt ut på internett på forhånd, men samtidig er kollektiv avstraffelse forbudt, ifølge Shelby.

– I de tilfellene hvor man helt klart kan slå fast og bevise at det har skjedd juks, så kan man si at dette skal sanksjoneres og straffes. Og da kan man tenke seg at prøven annulleres for den eleven som for eksempel har lagt prøven ut på Facebook. Men å straffe en hel gruppe elever vil være vanskelig. Så hvordan dette kan utformes i et regelverk er jeg ikke sikker på, sier hun.