NRK Meny
Normal

Vurderer flere år med bompenger

30 år med innkreving av bompenger kan være løsningen for å få realisert undersjøisk tunnel til Hidra.

Bompenger

Hidra Landfast vil vurdere om bompenger over 30 år kan sikre de nødvendige 60 millioner kroner som trengs for å komme videre i planene om tunnel til Hidra. (Ill.bilde)

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Jan Sigbjørnsen

Ordfører Jan Sigbjørnsen håper bompenger kan redde tunnel til Hidra.

Foto: Sigrid Tufteland / hogre.no

Hidra Landfast vurderer å forlenge bompengeperioden fra 22 til 30 år.

Det er klart etter et møte mellom mellom representanter fra Flekkefjord kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen, ifølge ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord.

Må kutte 80 millioner

Planene for en undersjøisk tunnel mellom Hidra og fastlandet må bli 80 millioner kroner billigere for å havne innenfor summen Vest-Agder fylkesting har sagt ja til.

På møtet i går ble det klart at kostnadene til tunnelen kun kan reduseres med 20 millioner kroner ved å gjøre endringer på planene, ifølge Sigbjørnsen. Dermed gjenstår det 60 millioner.

Nå skal det vurderes om millionene kan hentes inn ved å forlenge tiden for den planlagte bompengeinnkrevingen med åtte år.

– En ting er å få redusert kostnadene på prosjektet og en annen ting er å se på finansieringen og hvordan man kan få sydd den sammen på en annen måte. Da er det sånn at i kalkylen til det opprinnelige prosjektet var det beregnet ca 22 års innkrevingstid på bompenger, men andre prosjekter har fått godkjent opp til 30 år. Vi må få utredet hva det vil bety for dette prosjektet hvis vi får forlenget innkrevingstiden til 30 år, sier Sigbjørnsen.

Ferje til Hidra

Ferja bringer bilister og andre til og fra øya Hidra. Landfast-forbindelsen koster mer enn politikerne er villige til å bruke, men nå skal det utredes om løsningen er at bilistene bidrar med mer i bompenger.

Foto: NRK

Bro blir enda dyrere

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok i juni å avlyse konkurransen om bygging av en undersjøisk tunell til Hidra i Flekkefjord, etter at tunellalternativet ble for dyrt for fylkespolitikerne

Det var satt en øvre ramme på 423 millioner kroner for hele tunnelprosjektet inkludert bygging og infrastruktur rundt tunnelen, men etter anbudsrunden ble det klart at at prisen ble på nærmere 500 millioner.

I forrige måned presenterte vegvesenet at deres beregninger viste at ei bro mellom Hidra og fastlandet blir 250 millioner kroner dyrere enn en undersjøisk tunell. . Bro som alternativ til tunnel er derfor forkastet.

Statens vegvesen skal nå finne ut hvor mange millioner som kan hentes ut til tunnelen via bompengefinansiering.