Normal

Vurderer felles regelverk for vannscooterkjøring

Flere sørlandskommuner vurderer felles regelverk for kjøring av vannscooter. Kristiansand kommune har tatt initiativ til å diskutere dette med nabokommunene.

vannscooter

Kristiansand kommune har tatt initiativ til å se om nabokommunene skal ha felles regelverk når det gjelder vannscooterkjøring på Sørlandet.

Foto: NRK

Kommunene Kristiansand, Søgne, Lillesand og Grimstad har allerede hatt ett møte om saken.

Kommunene skal kartlegge om det er behov for et felles regelverk når det gjelder kjøring med vannscootere til sjøs.

Vurderer innstramming

Naturforvalter i Kristiansand kommune Trond Johanson sier kommunene vil forsøke å få en avklaring om et eventuelt regelverk før våren 2018.

– Vi tar utgangspunkt i at det er lov å kjøre vannscootere med de restriksjonene som gjelder. Nå skal nabokommunene vurdere om det er behov for innstramminger i forhold til det lovverket som er der, sier Johanson til NRK.

Politiet i Agder ønsker ikke lokale regler i hver kommune fordi de frykter det blir vanskelig å håndheve de forskjellige reglene for vannscooterkjøring.

Politiet mener at dagens regelverk holder.

I mai i år ble vannscooterforskriftene opphevet.

Lettere regelverk

Naturforvalter Johanson mener det blir lettere å forholde seg til et likt regelverk for både publikum og vannscootersjåførene.

– Vi har en felles skjærgård og kystlinje uavhengig av både kommune- og fylkesgrenser, mener Johanson.

Nå skal kommunene ha et møte før jul for å avklare om det er behov for begrense kjøringen eller om dagens regelverk er nok.

Lillesandsordfører, Arne Thomassen, ønsker ikke et strengere regelverk, men ett felles regelverk for alle kommunene.

Trond Johanson

Naturforvalter Trond Johanson i Kristiansand kommune jobber nå med nabokommunene for å se om det er behov for felles regelverk for vannscootere i sørlandskommunene.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Ingen alvorlige ulykker

Politiet i Agder skriver i et brev til Lillesand kommune at det ikke er registrert alvorlige ulykker med vannscootere.

Heller ikke i Kristiansand har det vært store problemer.

– Vi har ikke opplevd de store konfliktene.Vi har fått meldinger om stor fart enkelte ganger, men da har det vært i strid med lokale fartsbegrensninger, forklarer naturforvalter Trond Johanson i Kristiansand kommune.