Hopp til innhold

– Vi er i en veldig, veldig vanskelig situasjon

Ordfører Arne Thomassen (H) i Lillesand er nå i tvil om det er klokt å innføre tiggeforbud i kommunen slik man har planlagt.

Arne Thomassen (t.v) og

Ordfører Arne Thomassen (t.v.) vil ikke at Lillesand skal fremstå som en 'kald' by i forhold til tiggerne. Her sammen med partiets gruppeleder Einar Holmer-Hoven.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Innføring av et forbud mot tigging i Lillesand har vært ute til offentlig høring i kommunen og politikerne skal etter planen behandle saken i bystyret 3. desember.

I juni vedtok bystyret i Lillesand et prinsippvedtak om å innføre et tiggeforbud.

Arendal kommune har nylig innført et forbud mot tigging og har opplevd kritikk etter vedtaket.

Nå har Lillesands-ordfører Arne Thomassen begynt å tvile på om det er riktig å innføre et lignende forbud i Lillesand etter å ha sett kritikken som har vært rettet mot Arendals tiggeforbud.

Vil ikke ha en "kald" by

Lillesandspolitikere

Lillesandspolitikerne diskuterer nå for fullt om kommunen skal innføre et forbud mot tigging slik de har gjort et prinsippvedtak på.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg har jo fulgt med i debatten i Arendal nå og ser hvordan Arendal mange ganger blir latterliggjort og vist til at det er en kald kommune.

Det sier ordfører Arne Thomassen som sier at Høyre vil diskutere saken i et gruppemøte i partiet i ettermiddag.

– Når dette med tiggeforbud ble tatt opp i Lillesand så var det etter faglige råd fra sentrale politifolk og fra sentrale folk innenfor kriminalomsorgen som sa at det bak mange av disse miljøene så var det mye kriminalitet. Fokuset nå snus helt rundt og rettes mot noen fattige som sitter og ber om litt ekstra penger, sier han.

Thomassen ønsker ikke at Lillesand skal få et stempel på seg som en by som er følelsesløs i forhold til tiggerne.

– Slik situasjonen er nå så synes jeg det er krevende og jeg ønsker ikke at Lillesand skal være en kald by, men jeg ønsker heller ikke at Lillesand skal være en by hvor det foregår kriminalitet bak enkelte miljøer, sier han.

– En vanskelig situasjon

– Dere skal ha gruppemøte i Høyre i kveld. Vil du anbefale at dere ikke innfører et forbud mot tigging likevel?

– Nå vil jeg snakke med gruppelederen og de andre i gruppa og drøfte dette i kveld. Så vil vi gjøre oss opp en mening om hva som er klokt. Men vi må huske at det er en historie her som vi må ta med oss. Samtidig ser vi i nyhetsmediene og i noen deler av befolkningen at dette er vanskelig. Så må vi heller ikke glemme at vi har hatt en grundig meningsmåling i vår kommune som har vist helt klar støtte til å innføre et forbud. Vi må heller ikke glemme det. Og vi som politikere skal jo stå på de vedtakene vi gjør, sier han.

– Men kan vi ikke tolke dette dit hen at du egentlig mener at det vil være lurt av Lillesand å ombestemme seg i denne saken?

– Jeg ønsker ikke at Lillesand skal bli fremstilt som en kald by. Det har vært noe av det jeg brenner for at alle skal føle seg hjemme i vår kommune og alle skal føle seg inkludert. Her er vi i en veldig, veldig vanskelig situasjon, fordi omverden ser på dette tiggeforbudet i Arendal som noe annet enn det jeg vet Arendal har tenkt, sier Thomassen.

Gledelig

Cecilie Knibe Hanssen

Cecilie Knibe Hanssen (Ap) synes det flott hvis Høyre snur i denne saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arbeiderpartiet i Lillesand har hele tiden vært imot et tiggeforbud og synes det nå er gledelig dersom Høyre snur i saken.

– Vi har vært imot hele tiden og hvis Arne Thomassen begynner å bli i tvil og hvis han til og med endrer mening, så er det veldig gledelig.

Det sier Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen til NRK.

– Hvordan opplever du denne saken?

– Jeg opplever at det er flere kommuner og flere land som synes det er et rart vedtak som Arendal har gjort. Vi ser reaksjonene på at man synes det er usolidarisk og veldig spesielt. Vi ønsker ikke et slikt vedtak i Lillesand og vi ønsker ikke å være en av de første og blant de eneste som får et slikt vedtak, sier hun.

Siste nytt fra NRK Sørlandet