Vurderer å anmelde Agder Mussels

Blåskjelldyrkerne i Agder Mussels har ikke ryddet opp i de 15 tomme anleggene sine, og dermed brutt tidsfristen som Fiskeridirektoratet gav dem. Tvedestrand kommune vurderer å politianmelde selskapet.