Vraket var trolig ikke «RS 24 Risør»

Norsk Maritimt Museum har sammenliknet undervannsvideo og tegninger av «RS 24 Risør». Konklusjonen er at vraket neppe er den savnete redningsskøyta, slik dykkerne var sikre på.

Redningsskøytene Risør I og Sandefjord

Vraket som ble funnet for to uker siden stammer mest sannsynlig ikke fra «RS 24 Risør»

Foto: Redningsselskapet

Dykker etter RS Risør

Her er hobbydykkerne på plass for å finne «RS 24 Risør».

Foto: Kai Stokkeland/NRK Sørlandet

De trodde de hadde løst et 100 år gammelt mysterium. 24. mai fant dykkere i Risør funn av anker, baug, jernkjøl og bly fra det de trodde var redningsskøyta Risør som gikk ned for over 100 år siden.

Skøyta ble observert siste gang 5. desember i 1913 ved innseilingen til den såkalte Perleporten utenfor Risøya. Hverken båten, mannskapet på fire mann eller vrakrester har senere blitt funnet igjen.

Kan ikke skille «RS 24» fra andre fartøy

Men nå har forsker Frode Kvalø ved Norsk Maritimt Museum gått gjennom konstruksjonstegningene, litteratur om Redningsselskapets fartøyer, snakket med båtbyggere og sett gjennom undervannsvideoer fra stedet.

Konklusjonen er at det som nå er funnet, ikke kan skille «RS 24 Risør» fra samtidens fiske- og fraktfartøy av samme størrelse.

– Dykkerne fant en del jern – kanskje for mye til å være redningsskøyta Risør, sier Kvalø.

– Uten en omfattende undersøkelse ser det ut til og bare være jernkjøl og jernbarrer til ballast som kan skille «RS 24» fra samtidens fiske- og fraktfartøy av samme størrelse. Ingen ting av dette er funnet. Stedets dybde og lokalisering er også slik til at det er vanskelig å tenke seg at ikke noe vrakgods drev i land og var blitt knyttet til «RS 24» i 1913.

Se video av dykkerne her:

Lørdag 24 januar ble det sansynligvis gjort funn som bekrefter at det virkelig er RS24 som ligger på 17 meters dyp utenfor Risør. Redningsskøyta forliste i desember 1913, og er den eneste av redningsskøytene som man ikke visste hvor var. 23 dykkere fra mange dykkerklubber i Sør-Norge var med på den avgjørende dykkingen. Dykkerne brukte metalldetektor for å finne stålkjøl og bly fra skuta.

Få indisier som stammer fra «Risør»

Kvalø konkluderer med at lite tyder på at funnene stammer fra «RS 24».

– Å få endelig bekreftet om det er «RS 24», eller ikke, vil kreve en større innsats. Det må gjøres en større utgravning på stedet. Etter en avveining av sannsynlighet mot ressursinnsats har vi kommet til at vi ikke kan prioritere å gå videre med denne avklaringen nå, sier Kvalø.

Da gjenstår spørsmål om å plukke opp løse gjenstander som håndlodd etc.

– Vi håper at sportsdykkere er ærlige sjeler som ikke stjeler slike ting, men vi vet jo av lang erfaring at slike ting ofte havner på en peishylle, sier Kvalø.

De vil derfor forsøke å kombinere en enkel dokumentasjon av lokaliteten og eventuell heving av slike gjenstander ved neste befaring i nærområdet. Når dette blir, er ikke bestemt.

Stedet er omfattet av kulturminneloven, og det er derfor nødvendig med en tillatelse fra Riksantikvaren for å starte en eventuell utgravning.