Voldtatt nesten daglig – kjæresten dømt

Ifølge dommen kaldsvettet jenta av smerte, hun skalv og var anspent. Likevel fortsatte bare kjæresten de smertefulle overgrepene. Nå er han dømt til fengsel i fire år og seks måneder.

Vitneboks i sal 1 i Kristiansand tingrett

En mann i 20-årene er dømt for grov uaktsom voldtekt etter straffelovens §192.

Foto: knut knudsen eigeland / nrk

Mannen var 22 da de ble et par, og jenta hadde nylig fylt 16 år. Hun var helt seksuelt uerfaren, og han fikk henne til å tro at overgrepene var normalt, ifølge dommen.

Voldtektene skjedde gjentatte ganger over en periode på halvannet år.

I tillegg til skjerpende omstendigheter i saken, har tiltaltes hensynsløse, manipulerende og kontrollerende utnyttelse av fornærmede over lang tid betydning for straffeutmålingen.

Dommen som falt i Kristiansand tingrett omfatter forsettlig voldtekt, og gjentatte ganger av grov uaktsom voldtekt der tiltaltes skyld ligger tett opp mot forsettet.

Trodde hun skulle dø

Forholdet ligger noen år tilbake i tid, men fornærmende har ikke klart å fortelle om de traumatiske opplevelsene før flere år etter.

Den unge jenta ble nesten daglig tvunget til smertefull sex. Tiltalte brukte også dette som trussel og straff dersom hun ikke oppførte seg etter hans ønsker.

Ved en anledning voldtok han henne i fire timer, og hun har forklart i retten at hun trodde flere ganger hun skulle dø.

Hun ble påført store smerter og fysiske skader som følge av dette, og lider i dag av posttraumatisk stressyndrom.

Tidligere dømt

Mannen er tidligere domfelt seks ganger og bøtelagt flere ganger. Han ble i 2010 dømt for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år.

Retten fant det bevist at domfelte over lang tid på en hensynsløs, manipulerende og kontrollerende måte har utnyttet offeret. Han ble funnet skyldig i forsettlig voldtekt og grov uaktsom voldtekt ved flere anledninger.

I skjerpende retning la retten vekt på at hans tidligere kjæreste var veldig ung da forholdet ble innledet, og at hun er påført store lidelser og traume. Videre at tiltalte tidligere er dømt for seksuell utnyttelse av barn.

200.000 i erstatning

Retten fant ingen formildende omstendigheter.

Dommen er på fire år og seks måneder i fengsel. Domfelte er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til offeret.

Mannen sa seg ikke skyldig. Det er ikke kjent om dommen ankes til lagmannsretten.