Muslimer vandrer i sentrum for å få ned volden

Nesten hver kveld går de muslimske lederne og snakker med ungdommer i Kristiansand sentrum. De har en helt annen respekt for sine egne enn oss, sier politet.

Talal Haidar

Talal Haidar (i midten) og Akmal Ali tar kontakt med ungdommer på byen.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vi viser at vi er til stede. Vi hilser på dem. De kan ta en prat med oss, sier Akmal Ali, som leder Muslimsk union Agder.

Politiet har fortalt om et brutalt ungdomsmiljø med vilkårlig vold, og respektløshet. Det har vært nødvendig å gjenoppta arbeidet med å være til stede der hvor ungdommen oppholder seg. Folk fra det muslimske miljøet går nå rundt i byen nesten hver kveld.

– For sårbare, muslimske ungdommer, er det viktig å bli sett av voksne fra eget miljø, mener Ali.

Den siste tida har volden blusset opp. Denne gangen blant annet i form av arrangerte slåsskamper.

– Vi prøver å gi dem en hensikt med livet, og fortelle dem hvordan de skal være med hverandre, sier Talal Haidar, som sitter i styret i moskeen.

Muslimer går i byen om kvelden.

Politiet er glade for innsatsen de muslimske lederne gjør i sentrum av Kristiansand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Dobbeltdrap

Vandringene på kvelds- og nattetid startet med dobbeltdrapet i Kristiansand for drøyt to år siden. En ung gutt ble stukket i hjel med kniv. En voksen kvinne, som ville gripe inn, ble drept. Tragedien avdekket et voldelig ungdomsmiljø med både norske ungdommer, og ungdommer med innvandrerbakgrunn.

– Jeg kommer fra Libanon. Jeg vet hva trygghet betyr, sier Haidar. Han har også med seg sin egen tenåringssønn.

Hvorfor det er så mye vold i ungdomsmiljøene har flere årsaker, mener Akmal Ali:

– Mange av ungdommene de møter er nyankomne. De er svake på skolen eller sårbare på andre måter, og så havner de i et dårlig miljø.

Politiet: – Helt annen respekt for egne

– Dette er viktig forebyggende arbeid, og vi ser det igjen på kriminalstatistikken, sier politistasjonssjef Ole Hortemo.

Han sier det er enkelte etniske grupper som er overrepresentert, men vil ikke gå inn på hvilke dette gjelder.

– De har sterkere respekt for ledere fra egne miljøer, og derfor er det så viktig for oss å samarbeide med dem.

Ole Hortemo

Politistasjonssjef Ole Hortemo ved Kristiansand politistasjon sier ungdommene fra innvandrermiljøene har en helt annen respekt for sine egne ledere.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Politiet har bedt om tilbakemelding på hvilke tiltak som kan være med på å bedre ungdomsmiljøet i Kristiansand. Tilbakemeldingen fra de muslimske lederne, er først og fremst et sted i sentrum, hvor ungdommene kan møtes, i et rusfritt miljø, hvor det er voksne til stede.

I dag er det mange som ikke har noe sted å gå, og som dermed havner i rus og i et dårlig handlingsmønster.

– Vi vil prøve å gjøre dem oppmerksomme på hensikten med livet, og hvordan de kan bidra positivt til det samfunnet vi lever i, sier Akmal Ali og Talal Haidar.

Akmal Ali

Akmal Ali er leder for Muslimsk union Agder.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK