Skolen er foreløpig reddet

Voie skole i Kristiansand blir ikke lagt ned med det første. Det sørget en sjelden politisk allianse for.

Voie skole demonstrerte mot nedlegging

Voksne og barn på Voie skole har protestert heftig mot nedleggelse. Nå kan de pakke vekke plakatene - inntil videre. (arkivfoto)

Foto: Johanne Tunaal-Larsen/NRK

– Frykten for at Voie skole skal legges ned i løpet av de neste årene er ikke lenger tilstede, sier varaordfører Mette Gundersen (Ap).

Det var Ap, Frp og SV som sto bak forslaget som ble vedtatt iKristiansand bystyre i formiddag. I vedtaket blir det presisert at man skal bruke den tid som trengs for å vurdere om det blir behov for skolen i framtiden.

Folketallet kan avgjøre

Mette Gundersen (t.h.)

Fornøyd Gundersen (t.h.) sammen med partikollegaer i bystyret.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Gundersen garanterer at Voie skole består i hvert fall i noen år fremover. Saken vil ligge i ro i mange år fremover - og det var vår intensjon, sier hun.

– Når Vågsbygdveien er ferdig utbygd og vi har fått regulert planene for økt bosetning både på Kroodden og Voiebyen, må vi komme tilbake til hele skolesituasjonen i Voie - da kan saken tas opp igjen.

Dagens vedtak:

" Bystyresak 185/10 av 8. desember 2010 vedtok Bystyret at nedleggelse av Voie skole skal utsettes til plan for utbygging på Kroodden foreligger. I vedtak fremgår det også at de økonomiske konsekvenser for drift og investering skal innarbeides i Handlingsprogram 2011-2014. Dersom vedtatt budsjett for 2011-2014 likevel ikke inneholder midler til ordinær drift av Voie skole i hele budsjettperioden, ber Bystyret Rådmannen vise forslag til innarbeidelse av disse midler ved fremleggelse av 1. tertialrapport i 2011."