Vogntog av veien på Imesletta

E39 Imesletta Mandal østgående: et vogntog har kjørt av veien. Politiet på vei. Trafikken skal gli forbi.

Semitrailer i grøfta Imesletta
Foto: Ronny Blix