Hopp til innhold

Vitenskapelige dykkere satt på land

Strengere regler for yrkesdykking rammer nå museer og forskningsinstitusjoner som har innført dykkestans. Arbeidstilsynet avviser dette og sier saken ikke er avgjort.

Norsk Maritimt Museum undersøker skipsvrak i Skienselva

Rundt 70 dykkere ved museer og forskningsinstitusjoner er satt på land som følge av strengere regler. Her dykkere fra Norsk Maritimt Museum som undersøker skipsvrak i Skienselva

Foto: Pål Nymoen

Utenfor havforskningen i Flødevigen i Arendal gjør en av instituttets 14 dykkere seg klar til å hoppe i sjøen. Havforsker Even Moland har klargjort dykkerutstyr og sitt avanserte kamera for kartlegging av sjøbunnen.

Havforsker og dykker ved Flødevigen, Arendal

Havforsker og dykker Even Moland mener nye rigide regler rammer havforskningen hardt.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Dykket han skal gjennomføre er trolig ikke lovlig etter at Arbeidstilsynet nylig skjerpet kravene til yrkesdykkere.

– Vi kan i praksis ikke lenger bruke lufttanker på ryggen som gir den helt nødvendige bevegelsesfrihet man trenger som vitenskapelig dykker.

Arbeidstilsynet vil at lufta i stedet skal tilføres fra overflaten i slange. I tillegg kreves det enda flere personer på land når noen dykker, og strengere krav til opplæring.

– De nye reglene er tilpasset kommersielle dykkeroppdrag der man bruker tungt utstyr og ofte på avgrensede områder. Vi driver med en helt annen type dykking, men rammes nå av et rigid regelverk.

Dykkerleder ved Havforskningsinstituttet, Sebastian Bosgraaf

Dykkerleder ved Havforskningsinstituttet, Sebastian Bosgraaf mener det er urimelig at strengere regler for dykking nå rammer vitenskapelige dykkere.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Det sier dykkerleder ved forskningsstasjonen, Sebastian Bosgraaf. I praksis settes nå rundt 70 vitenskapelige dykkere ved museer og forskningsinstitusjoner over hele landet, på land.

– En rekke ulykker

Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet nå skjerper reglene er en rekke ulykker og dødsulykker i forbindelse med innaskjærs yrkesdykking.

– Vi tror disse endringene må til for å bedre sikkerheten og få ned ulykkene, sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

De vitenskapelige dykkerne slår tilbake og viser til at de aller fleste ulykker har skjedd i kommersiell dykking knyttet til havbruk og skjellnæring, og de mener regelverket rammer helt feil gruppe.

Borghild Lekve

Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet sier tilsynet ikke har stanset dykkearbeidene, og saken er midt inni en prosess.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det trengs en egen forskrift som er tilpasset vår yrkesgruppe og vår måte å arbeide på, sier Moland ved Flødevigen.

Lekve sier saken er midt inni en prosess og at det torsdag er dialogmøte om uenighetene. Samtidig understreker hun at det også har skjedd ulykker innen blant de vitenskapelige dykkerne.

Skjerpa regler for dykking kan få alvorlige konsekvenser for vitenskaplige miljøer, mener forskere på Flødevigen i Arendal.

Vitenskaplige dykkere mener at strengere regler skal gjøre dykking umulig for yrkesdykkere.

– Forsinker flere prosjekter

Når dykkere ikke kan gjøre undersøkelsene sine fører det til at en rekke prosjekter forsinkes, i følge flere institusjoner. Det skal føre til forsinkelse i arbeidetet med ny bro over Glomma og E18-utbygginga i Telemark.

I tillegg rammes både rensing av havbunnen i Galeivågen i Stavanger, og ny rørledning i Strand, fordi dykkerne ikke kan lete etter kulturminner i forkant.

Søking etter bevis for slaget i Hafrsfjord og samlingen av Norge blir også rammet. Det bekrefter Arild Skjæveland Vivås, maritim arkeolog ved Stavanger maritime museum. .

– Nå må vi i stedet sitte på kontoret enn å dykke. Vi har verken utstyr eller opplæring som tilfredsstiller de nye kravene.

Arbeidstilsynet og Lekve sier de ikke har stanset dykkerarbeidene og at arbeidet med forskriftene altså ikke er avsluttet.

Arild Skjæveland Vivås, maritim arkeolog ved Stavanger maritime museum.

Arild Skjæveland Vivås, maritim arkeolog ved Stavanger maritime museum er frustrert over å måtte sitte på kontoret fremfor å dykke.

Foto: Stavanger maritime museum