Viser frem veiplaner

Statens vegvesen er i gang med å bygge ny E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand. Nå har vegvesenet publisert en ny animasjonsvideo som viser hvordan veiprosjektet skal se ut. Veistrekningen skal stå ferdig i 2026.