Hopp til innhold

Vindmøllepark får flengende kritikk

Den mulige vindmølleparken langs E18 i Lillesand og Grimstad møter ny, kraftig motbør. Bystyret i Lillesand la onsdag lite imellom når de 40 planlagte vindmøllene ble diskutert.

Arne Thomassen

Arne Thomassen kan etter onsdagens bystyremøte konstatere at stemningen er meget negativ til vindmølle-planene langs E18.

Foto: Svein Sundsdal / RNK

Flere politikere er i prinsippet ikke uenig i at det skal bygges vindmøller, men mener ikke turbinene kan ligge langs E18.

– Vi er kjempeskeptisk

Vindmøller langs E6 i Sverige

Vindmøller langs E6 i Sverige. Politikerne i Lillesand vil ikke se dette synet langs E18. (Arkivfoto)

Foto: Karl Hesstvedt

Av de totalt 110 grunneierne skal så å si alle ha sagt nei, og skepsisen er stor også blant politikerne i Lillesand.

Det konstaterte ordfører Arne Thomassen (H) etter en lang debatt i bystyresalen i Lillesand onsdag kveld.

– Det er en veldig stor skepsis til hele vindmølleutbyggingen. Grunneierne her føler seg fortsatt overkjørt. Politikerne her i bystyresalen er kjempeskeptisk og synes dette er en vanskelig sak, sier Thomassen til NRK.no.

Vil ikke se "forskrekkelige vindmøller"

Det er selskapet Havgul Clean Energy som vil utvinne vindkraft langs E18 i Lillesand og Grimstad.

Havgul mener betingelsene langs E18 ligger til rette for et godt vindmølleprosjekt.

Der politikerne i Grimstad har stilt seg positivt til planene, er stemningen en helt annen i Lillesand.

Frps Arne Gulbrandsen er blant de mest kritiske. I bystyresalen beskrev han hvordan han mener en båttur langs lillesandskysten vil fortone seg om møllene blir en realitet.

– I stedet for å se Justøybroa, så ser du altså noen forskrekkelige vindmøller som står der. Det kan godt hende de kan rosemale de, men jeg tror ikke inntrykket vil bli noe bedre, sa Guldbrandsen.

– Hvis jeg hadde vært prosjektleder i Havgul, så hadde jeg lukket døren og gått hjem, fortsatte han i sin blafrende kritikk mot Havgul.

Lillesand bystyre

Vindmølle-saken fikk debatten til å rulle i bystyret i Lillesand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Støtter grunneierne

Ragnar Langfeldt

Ragnar Langfeldt brukte fargerikt språk til beskrive skepsisen mot vindmøllene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Grunneierne sier klart nei til planene. Dette legger flere av lillesandspolitikerne stor vekt på.

Blant annet Ragnar Langfeldt (H), som illustrerte med å si at vinden som Havgul vil utnytte, møter såpass mye motvind fra grunneierne at det i praksis er vindstille.

Ingebjørg Ribe Rudihagen fra KrF slang seg på grunneierstøtten.

– Vi mener kommunen må stille seg på grunneiernes side i denne prosessen. Vi ser at kommunen og grunneierne har en del punkter med sammenfallende interesser, sa KrF-politikeren.

– Hindrer andre utbygginger

Flere politikere er i prinsippet positiv til vindmøller, men ikke der de nå er tenkt.

Dette begrunnes i at møllene vil ta opp plassen til potensielle sykehus, flyplasser, eller hva det måtte være.

– Ved å gjøre dette og båndlegge et sånt område på begge sider av E18 så har du sånn halvveis "forever" låst muligheten til å få en utvikling av Agderbyen slik den kanskje bør og skal være, sier Arnt Helleren i Pensjonistpartiet.

Helge Røed

Helge Røed er på grunneiernes side i saken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Helge Røed i Ap er inne på det samme.

– Dette er noen av de mest spennende arealene på hele Sørlandet. En omfattende vindkraftutbygging kan binde opp arealet på en måte som hverken Lillesand kommune eller Sørlandet som landsdel vil være tjent med, mener Røed.

Skal utredes

Ordfører Arne Thomassen er ikke i tvil om utfallet om politikerne skulle stemme over utbygging i dag.

– Da hadde det blitt nei. Men nå skal det utredes, sier Thomassen.

– På et eller annet vis så har denne saken kommet veldig feil ut. Det er ikke godt å skjønne. En må ha respekt for grunneierne, dette beslaglegger viktige områder. Og Lillesand har de mest attraktive næringsområdene på hele sørlandskysten, mener Høyre-ordføreren.

Torsdag kveld skal grunneierne ha møte med Havgul.