NRK Meny
Normal

Negativ til vindmøller på Kvinesheia

Planen om et vindkraftverk på Kvinesheia møter motstand fra Direktoratet for naturforvaltning.

Video Vindkraft kunne løyst kraftkrisa

Det planlegges 26 vindmøller i Kvinesheia Vindpark og anlegget vil koste 800 millioner kroner.

Foto: Nyhetsspiller

Det er SAE Vind, som er eid av Statkraft og Agder Energi, som har søkt konsesjon på bygging av inntil 26 vindturbiner på et cirka 10 kvadratkilometer stort område på Kvinesheia i Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Kraftverket skal etter planen produsere 60 megawatt.

Massiv motstand


Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener at behandlingen av Kvinesheia vindkraftverk bør utsettes inntil det er utarbeidet en helhetlig plan for vindkraft i Vest-Agder, går det fram av en høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tidligere har Vest-Agder fylkeskommune, Lyngdal og Kvinesdal kommune gått mot at det gis konsesjon til prosjektet.

Les også:

Bekymret for friluftsliv og fugl

Direktoratet argumenterer blant annet med at områdene med inngrepsfri natur er blitt betydelig redusert i søndre del av Kvinesheia, og at bygging av vindkraftverket vil føre til bortfall av et gjenværende inngrepsfritt naturområde ved Londalsvannet.

Et vindkraftverk på Kvinesheia vil få store konsekvenser for friluftslivet, og direktoratet er ellers opptatt av kollisjonsfaren som vindturbinene kan medføre for kongeørn og for andre rovfugler på høsttrekk.

Dette rovfugltrekket berøres også av flere andre vindkraftplaner i området, og det er nødvendig å vurdere de samlede belastningene for rovfugl på trekk, skriver DN.

Les også: