Vindkraft i Stortinget

Planene om vindmøllepark på Siragrunnen blir brukt som eksempel når Stortinget i dag diskuterer fremtidens vindkraftproduksjon.

Vindmøllepark

Vindmøllepark - illustrasjonsfoto

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Vindmølleprosjektet på Siragrunnen utenfor Flekkefjord må ikke bruke gammel teknologi, hvis det skal bli virkelighet, mener Venstres stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Anne Margrethe Larsen.

I dag behandler Stortinget et forslag fra Larsen og tre partikolleger om å utarbeide en nasjonal strategi for vindkraftproduksjon.

Anne Margrethe Larsen, Venstre, Vest-Agder

Anne Margrethe Larsen, Venstre, Vest-Agder

Foto: www.stortinget.no

Anne Margrethe Larsen ser positivt på planene om å utnytte vindkraften på Siragrunnen, like utenfor hennes egen hjemby Flekkefjord. Hun vil i sitt innlegg i Stortinget i dag nevne spesielt prosjektet på Siragrunnen.

Anne Margrethe Larsen advarer mot å bygge møller som står fast på havbunnen. Fordi det er en gammeldags teknologi i forhold til flytende havmøller, som flertallet i stortinget ønsker. Sagt på en annen måte: Hun ønsker at Siragrunnen-prosjektet blir en teknologisk utviklingspark.