Villkattene får leve

Dyrebeskyttelsen mener hjemløse katter lider, men Kristiansand vil ikke gjøre noe med katteproblemet.

Hjemløse katter på Dyrebeskyttelsens akuttmottak

Dyrebeskyttelsen må fortsatt ta seg av hjemløse katter fordi Kristiansand kommune ikke vil gjøre noe med katteproblemet.

Foto: Kjetil Rydland

Hege Tallaksen (H) har bedt administrasjonen i Kristiansand kommune om å vurdere kattesituasjonen i byen og hva som kan gjøres.

Dyrebeskyttelsen mener hjemløse katter er et stort dyrehelseproblem, og har gjennom lengre tid, over flere år, fremsatt ønske om at Kristiansand kommune gjør noe i forhold til slike katter.

Kommuneoverlegen mener at slike kattebestander ikke utgjør noen vesentlig risiko for folks helse, og vil ikke gi pålegg om å gjennomføre tiltak.

Politikerne i Helse- og sosialstyret skal behandle saken 8. april.

Til sjenanse

Det skjer ikke sjelden at innbyggere ønsker at bestanden av eierløse katter skal reduseres fordi de er til sjenanse.

Mattilsynet og Dyrevernnemnda har et ansvar for dyr som er syke og skadde og lider overlast.

Kristiansand kommune mener det ikke finnes en offentlig instans som har noe klart ansvar for å gjøre noe i forhold til slike kattebestander så lenge de er friske. Det finnes heller ikke et lovverk som regulerer dette eller som kan hjemle tiltak.

Derfor har kommunen bestemt seg for å la kattene få leve i fred i byen.

Kommunen mener det ikke finnes en lovhjemlet plikt i forhold til eierløse katter, og i den grad innbyggere opplever at slike katter er til sjenanse er det juridisk sett et privat forhold.