Ville stoppe hedersmedalje

SVs Melissa Lesamana foreslo i formannskapet i dag at utdelingen av «Kristiansand bys hedersmedalje» skulle opphøre. Medaljen skapte strid da den ble innført i fjor. SV, Ap og Sp stemte for, men det gav ikke flertall.