Ville ha bort «sommerhotell» - tapte i retten

To leilighetseiere har vunnet frem i retten etter at sameiet nektet dem å leie ut til feriegjester.

Otra amfi

Otra Amfi ligger like ved Kristiansand sentrum, og består av 60 leiligheter. Bygget sto ferdig i 2013.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

– De driver et rent bookingsystem à la Color Line eller Apollo sydenreiser, sier styreleder Erik Opsal i Otra Amfi opprørt.

Ifølge styrelederen driver leilighetseiere utleie på døgnbasis med sengetøy, nedvask og alle typer tjenester. Man booker gjennom nettet, kan hente nøkler på et kontor eller nøkkelsafe, og det blir fakturert hotellmoms.

– Så vi er forundret over at dette av retten blir definert som boligformål, mener han.

Det er denne setningen, som sameiet innførte i vedtektene i 2015, som har skapt protester fra seks leilighetseiere:

«(...) Det er derfor ikke tillatt med korttidsutleie til ferieleilighet, turistutleie eller hospitsvirksomhet og lignende.»

To eiere har nå vunnet frem i retten etter å ha saksøkt Otra Amfi for endringen de ikke hadde samtykket til.

Arnt Steinar Naglestad

Arnt Steinar Naglestad har tidligere leid ut leiligheten sin i noen måneder, og ønsker å fortsette med det.

Foto: Privat

– Vi har full råderett over egne leiligheter

– Det føles som om du blir tvunget til å kjøre i 60 når det er 80-sone, sier saksøker Arnt Steinar Naglestad, om vedtektsendringen som ble innført etter at han hadde flyttet inn.

Nå er han fornøyd med at han kan leie ut leiligheten sin som han vil. Sønnen Daniel Naglestad, styreleder i Dana Eiendom, forstår ikke misnøyen.

– Det har alltid vært sånn i sameier, og sånn er det. Vi har full råderett over våre leiligheter, sier Naglestad og understreker at de er nøye med hvem de tar inn.

Ifølge deres advokat, Lars Faye Ree, er dette den første dommen hvor et slikt tema er satt på spissen.

Vil ha bort «ren hotellvirksomhet»

Styrelederen i Otra Amfi har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes, men han opplyser at korttidsleie har skapt frustrasjon og bråk i fellesarealer.

Daniel Naglestad

Styreleder i Dana Eiendom, Daniel Naglestad.

Foto: Privat

– Vi har ingenting imot utleie som boligformål, men vi ønsket å ha bort den rene hotellvirksomheten som drives i enkelte leiligheter - og som retten har fastslått at de kan fortsette med, sier Opsal.

– Man kan gjerne ønske en annen verden, men dette er en tapt sak

Distriktsleder Espen Solum i Huseiernes Landsforbund er ikke overrasket over dommen.

– Det er ikke overraskende at retten har kommet til den konklusjonen. Jeg vil anbefale partene om å ikke anke.

Espen Solum

Distriktsleder i Huseiernes landsforbund, Espen Solum.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Solum har likevel forståelse for at stadig utleie skaper frustrasjon, men henviser til at man ifølge loven kan disponere leiligheten slik man vil.

– Otra Amfi er i godt selskap når det gjelder den frustrasjonen. Man kan gjerne ønske en annen verden, men da må man innom en lovendring. Jeg tror dette er en tapt sak.

Eierseksjonssameiet Otra Amfi Kristiansand dømmes til å betale Arnt
Steinar Naglestad saksomkostninger på over 40 000 kroner. Samme sum må de betale til Dana Eiendom.