Vil vurdere tiltak

Sørlandet sykehus vil vurdere tiltak for at flere pasienter som går på blodfortynnende middel, skal kunne medisinere seg selv. Mange har stått på venteliste i mange år for å lære selvmedisinering.


Sørlandet sykehus vil vurdere tiltak, for at flere pasienter, som går på blodfortynnende middel, skal kunne medisinere seg selv. Mange har stått på venteliste i mange år for å lære selvmedisinering.