Vil vurdere tak over gågata

Et gammelt forslag om å bygge tak over gågata i Arendal, er dratt opp av skuffen. Nå vil politikerne i byen prøve å få realisert ideen.

Et gammelt forslag i Arendal om å bygge tak over deler av gatenettet er dratt opp av skuffen. Politikerne vil i dialog med buikk- og gårdeiere for å få realisert planene.

I dag ble det kjent at politikere i Arendal vil gå i dialog med gårdeiere i sentrum for å drøfte om det er mulig å få til et tak over gågata.

– Ideen går ut på å se om det er mulig å gjøre noe for å gjøre gågata mer attraktiv, sier bystyrerepresentant i Arendal, Anders Kylland (Frp).

Det var hans parti som lanserte forslaget denne gangen, men det er ikke første gang det blir foreslått. Det har vært diskutert tidligere. Tross det, har ingen ting skjedd. Nå er det imidlertid politisk flertall for å gå videre med saken. Da må de som eier bygningene involveres.

Anders Kylland

Bystyrerepresentant i Arendal, Anders Kylland (Frp), vil ha tak over gågata i Arendal.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Vil gå i dialog med gårdeierne

Gågata er delvis privat og bygningene har flere forskjellige eiere. Det betyr at det er mange som må bli enige før ideen kan realiseres. Dette vil også koste penger. Kommunen vil utfordre gårdeierne til å bli med på et spleiselag.

Kylland tror at de vil være positive til dette

– Vi tror at gårdeierne er interessert i å være med på å legge til rette for økt aktivitet i gata gjennom hele året. Et tak vil gi nye muligheter, sier han.

At bygningene har forskjellig høyde, kan også by på utfordringer. Det er Frp-politikeren klar over.

– Om man skal legge et tak på toppen, halvveis opp på bygninger, eller hvordan innretningen skal være, har vi ikke gjort oss noen tanker om. Men på bakgrunn av det vi har sett i andre byer, tror vi at det er fullt mulig å gjøre noe, sier Kylland.

Forslaget som nå har kommet opp, er ikke nytt for Christopher Brekke som driver butikken Brekke Sport.

– Vi er absolutt positive til å se på om det er mulig å få dette til, sier han.

Likevel er han ikke veldig optimistisk.

– Det er ikke noen tvil om at dette kan bli vanskelig å få til på grunn av forskjellig høyde på bygningene, men det finnes sikkert en løsning.

Brekke

Innehaver av Brekke Sport, Christopher Brekke, tror det kan bli vanskelig å få på plass et tak i gågata.

Foto: Frans Kjetså / NRK

– Må se på konsekvensene

Sentrumsforeningen i Arendal tror fordelen med et tak over gata, er at det beskytter mot dårlig vær. Samtidig mener de at det er viktig å se på hvilke konsekvenser det kan få, blant annet om det vil begrense muligheten for utvikling av kvartalene.

Det har vært snakk om glasstak, men Kylland sier at det ikke nødvendigvis må være det.

– Om det er glass eller andre typer tak som er mest fornuftig, vet vi ikke. Det viktigste er å finne en løsning som gjør sentrum mer attraktivt. Det synes vi kommunen bør ta et initiativ til, sier han.

Illustrasjon gågate Arendal

NRK har laget en illustrasjon for å vise hvordan gågata i Arendal kan bli seende ut med et tak.

Foto: Illustrasjon