Vil vurdere piggdekkavgift i Kristiansand

Bilister i Kristiansand kan bli pålagt en form for piggdekkavgift. Det er det delte meninger om.

Folk i Kristiansand kan bli tvunget til å betale ekstra dersom de kjører med piggdekk om vinteren. Neste uke skal politikerne vurdere avgiftsøkningen.

I neste uke skal politikerne i Kristiansand drøfte om det skal innføres piggdekkavgift i byen.

Politikerne i Kristiansand er i gang med forhandlinger om en ny bymiljøavtale, der begrensning av svevestøv er ett av punktene. Det kan føre til at det blir en eller annen form for piggdekkavgift i byen.

Leder for by- og miljøutvalget i Kristiansand, Stian Storbukås (Frp), mener en slik avgift ikke er nødvendig.

– Svevestøv er et minimalt problem i byen, noe som også står i sakspapirene. Det er bare i helt spesielle situasjoner med sånne kalde, stillestående vinterdager, at vi kommer over den røde grensen, sier han.

Stian Storbukås

Leder for by- og miljøutvalget i Kristiansand, Stian Storbukås (Frp), vil ikke ha piggdekkavgift i Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Vurderer ulike ordninger

Teknisk etat prøver å finne alternative betalingsmåter av en eventuell piggdekkavgift.

Teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, tror at en tradisjonell ordning med oblat, vil være enklest og mest rettferdig. Samtidig påpeker han at det også jobbes med å finne en måte å få en slik avgift inn i samme betalingssystem som bomavgiften.

Ragnar Evensen

Teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, bekrefter at det ses på mulige betalingsordninger for en piggdekkavgift.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det blir ikke med min velsignelse

Jan Inge Høilund er avdelingsleder hos Dekkmann Kristiansand, som har et eget dekkhotell der privatpersoner kan oppbevare dekkene sine. Akkurat nå er det 2400 dekk inne. Bare ti prosent av dem har pigger, og det blir stadig færre som bruker slike dekk i sørlandsbyen.

Avdelingsleder Høilund liker ikke forslaget om piggdekkavgift, da han synes at det allerede er nok avgifter knyttet til det å ha bil.

– Det er jo vi vanlige bilister som må betale for dette. Det er avgifter for hver minste lille ting, sier han.

Ingunn Sommerseth synes imidlertid at det er helt greit med en slik avgift.

– Hvis folk må kjøre med piggdekk, må de bare betale, sier hun.

Om det i hele tatt skal innføres en piggdekkavgift, skal drøftes i by- og miljøutvalget neste uke. Storbukås håper at det ikke blir noe av.

– Det blir i hvert fall ikke med min velsignelse. Det er helt sikkert, sier han.