Mener Flekkefjord alltid havner bakerst i køen

Ingeborg Haughom i Venstre sier at Flekkefjord bør se på muligheten for å søke overgang til Rogaland. Hun mener at kommunen stadig blir nedprioritert av fylket.

Ingeborg Haugom (V)
Foto: Kristen Munksgaard / Avisen Agder

– Jeg føler at fylkesgrensa går til Vigeland, noen ganger til Lyngdal, men så stopper det på Kvinesheia. Så jeg vil minne om at Flekkefjord også hører til Vest-Agder, sier Ingeborg Haukom til nrk.no.

Bystyrerepresentanten fra Flekkefjord sier i dag til Avisen Agder at det er på tide at de lengst vest i fylket får markert seg.

– Flekkefjord blir glemt

Hun kjemper for et kultursenter i byen, men føler at kommunen stadig blir glemt og tilsidesatt når saker kommer på fylkesnivå:

– Ja, det gjør vi faktisk. Det kan vi se i mange sammenhenger. Rogalendinger har kjennskap til Flekkefjord og bruker området. Og jeg synes at politikerne i Rogaland er mye mer romslige og fremtidsrettet enn sørlendingene er. Så da vurderer man jo en overflytting, sier hun.

Olav Haavorstad

Leder for hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder, Olav Haavorstad.

Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Olav Haavorstad, som er leder for hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder, sier at pengene blir delt ut på en rettferdig måte, i forhold til de tre andre kommunene i fylket som nylig har fått kulturhus:

– Vi har vedtatt at vi skal støtte opp om 4 regionale kulturhus. Nå er Vennesla, Mandal og Lyngdal på plass, og nå gjenstår Flekkefjord. Vi ønsker å støtte Flekkefjord med den samme prosentsatsen av byggesum som de andre har fått. Derfor vil vi bevilge 30 millioner, sier han.

47 mill. har blitt til 30 mill.

Haughom mener at en tidligere avtale gikk ut på en betydelig større sum, som nå har skrumpet inn:

– Vi hadde først en avtale med fylkeskommunen der det ble forespeilet 47 millioner. Deretter satte administrasjonen opp 40 millioner, og nå har politikerne i fylket fått flertall om å redusere det med ytterligere 10 milioner.

Haavorstad mener likevel at beløpet er riktig:

– Jeg synes at 30 millioner er et betydelig beløp, sier han.

– Hva tenker du om at Haugom foreslår å bytte fylke?

– Folk må jo stå fritt til å gjøre hva de vil. Vi prøver å fordele det vi har på en riktig måte, og hvis de mener at dette er så til de grader urettferdig og avgjørende for vårt forhold til å fortsette å være med i fylket, så får det være deres mening, sier han.

– Rogaland mer romslige

Haghom er nå lei av at Flekkefjord alltid skal komme bakerst i rekka:

– Man ser jo tendenser til et mønster der det ene prosjektet etter det andre får utfordringer i forhold til det vi forventer av finansiering fra fylkeskommunen, sier hun.

Hun henviser da blant annet til bybroen i Flekkefjord, mobilmaster og tunnelen til Hidra.

– Det så ut til at det var lyse utsikter for å få tunnelen på plass. Men da det viste seg at prosjektet ble dyrere enn antatt, røk finansieringen, og da må man begynne på nytt igjen.

– Tror du at Rogaland ville tatt bedre vare på Flekkefjord enn Vest-Agder?

– Ja, jeg føler at rogalendingene er mye mer romslige, fremsynte og unner hverandre at det går godt, sier Ingeborg Haughom.