Vil vite hvor mange slike du får

Ingen vet med sikkerhet hvor mye sjøørret som fiskes. Nå utvikles en app som skal gi kunnskap om dette.

Sjøørret

Fritidsfiskere bes nå om å rapportere inn fangst av sjøørret.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Vi har rapporteringstall fra elver, men ikke fra sjøen. Derfor har vi lite kunnskap om hvor mye sjøørret som blir tatt, sier leder for fiskeutvalget i Arendal jeger- og fiskeforening, Kurt Johansen.

Nå skal den fiskeinteresserte bachelor-studenten gjøre noe med det. I samarbeid med Universitetet i Agder, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet, skal han prøve å finne ut hvor mye sjøørret som faktisk blir tatt av fritidsfiskere.

Kurt Johansen

Leder for fiskeutvalget i Arendal jeger- og fiskeforening og bachelor-student, Kurt Johansen, håper at fritidsfiskere i Aust-Agder melder inn fangsten de har fått.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Viktig for å kunne forvalte den riktig

Dette skal gjøres ved hjelp av en app som er under utvikling og som fritidsfiskere i Aust-Agder kan ta i bruk. På denne kan fiskerne registrere fangsten av sjøørret.

Johansen håper at fritidsfiskere vil hjelpe ham med å samle inn data som han synes er viktig.

– Jeg håper fiskerne forstår at det er i deres egen interesse at vi får registrert så mye som mulig. Vi trenger data og fakta om sjøørret for å kunne forvalte den riktig. Det vil også være med på å gi oss et godt grunnlag å fatte beslutninger på, sier han.

I appen vil fiskerne kunne oppgi informasjon om hvilken kommune de fisket i, om de fisket fra land eller fra båt og hvilket fiskeredskap som ble brukt. Det blir også spurt etter lengde og vekt på sjøørret som er tatt.

Ifølge Miljødirektoratet er sjøørreten utsatt for en rekke menneskelige påvirkninger og er sårbar. Mange sjøørretbekker er ødelagt eller forringet av forurensing og fysiske inngrep. I store deler av landet har dessuten overlevelsen i fjordene blitt vesentlig redusert på grunn av lakselus fra oppdrettsnæringen.

Sjøørret

Forskerne ønsker blant annet opplysninger om hvor mange sjøørret som er fisket, hvor de ble tatt, samt lengde og vekt på fangsten.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Vil vite hvor vellykket fisketuren var

Forskerne er også interessert i å få vite hvor fornøyde fiskerne er med fisketuren, uavhengig om de fikk sjøørret eller ikke.

– Vi ønsker å få vite hva det er som gir en god fiskeopplevelse og hvor viktig sjøørreten er i den sammenheng, sier seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Erik Høglund.

Fangst og opplevelse av fisketuren kan også registreres på nettsiden Troutxp.no. Å velge et engelsk navn på nettsiden var helt bevisst da de som driver prosjektet ønsker å få til et samarbeid med andre land etter hvert.

Erik Høglund

Seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Erik Høglund.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Vi vil prøve å komme i kontakt med andre forskere som ønsker å få vite noe om det sosiale aspektet ved sportsfiske, sier Høglund.