Vil verne natur og bygge mer tunnel

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) i Kristiansand ønsker å bevare viktige naturområder og legge mer av den ytre ringveien rundt byen i tunnel. De berørte kommunene og Statens vegvesen starter forhandlinger om veien i ettermiddag.