Vil utvidet tilbud for etterlatte

Det kalles hverdagshjelpen og skal være en støtte til pasienter, pårørende og etterlatte etter kreft.
Arendal er en av 11 kommuner her i landet der ordningen finnes. Nå vil Kreftforeningen utvide tilbudet.