Vil utvide helikopterbasen på Hovden

Helikopterområdet sør for Hartevatn i Bykle skal utvides. Ordføreren ser for seg et enda større helikoptermiljø på Hovden.

Skisse av utvidet helikopterbase på Hovden

Slik ser Knut Axel Holding AS for seg området ved helikopterbasen ved Hartevatn i fremtiden.

Foto: KNUT AXEL HOLDING AS

Politikerne i Bykle har allerede sagt ja til at Knut Axel Ugland Holding AS får kjøpe grunnen til og rundt helikopterbasen sør for Hartevatn.

Ugland er gjennom et av sine investeringsselskaper eier av Bykle Eiendom. Dessuten er han største aksjonær i Fjellfly AS, som holder til ved basen.

Hans selskap ønsker kontroll over områder rundt landingsplassen, blant annet slik at de selv kan passe på at innflyvningssoner med krav til sikt, er i godkjent stand.

– Knut Axel er en av de største helikopteraktørene i Norden. At han er interessert i å være med og utvikle til økt aktivitet, ser vi positivt på, sier Bykle-ordfører Jon Rolf Næss.

Ønsker også luftambulanse

Jon Rolf Næss

Ordfører Jon Rolf Næss er glad for planene ved sørenden av Hartevatn.

Foto: Sander Heggheim / NRK

Luftfartsinvestoren- og aktøren har som mål å utvikle og legge til rette for en fremtidig helikopterbase og sjøflyhavn, skrev selskapet hans i søknaden til kommunen i fjor.

– Basen er det brukt ressurser på de siste årene slik at man kan ta imot de største helikoptrene, sier Næss.

– Det er en god del helikopteroppdrag i fjellheimen, det være seg oppsyn eller frakting av materialer. Så har vi også tryggheten det er å kunne få ned redningshelikopter og luftambulanse. Vi ønsker jo som kjent å få en luftambulansebase der, og da er det kjempefint å få et enda større helikoptermiljø på Hovden, mener Bykle-ordføreren.

Mer næringsvirksomhet

Målet til Ugland er å utvikle området til noe mer enn bare helikopterdrift. Et nybygg skal bli tilholdssted for helikoptermannskapene.

Et eller flere bygg tenkes brukt til å oppbevare materiell Fjellfly AS skal frakte. Og man ser for seg at det også er plass til annen næringsaktivitet.

– Reiselivet er jo den store motoren, men å få arbeidsplasser av annen kategori er umåtelig viktig. Hver arbeidsplass teller for oss, understreker ordføreren.

– Alt av tillatelser på plass

Kommunestyret sa i oktober ja til at Ugland-selskapet får kjøpe areal. Intensjonen har vært å starte byggearbeider på området våren og sommeren 2017.

– Men det er usikkert om det går denne sesongen, sier Sverre Rasdal Lehland, som representerer Knut Axel Ugland Holding AS. Lehland er på jobbreise denne uken og derfor ordknapp overfor NRK.no.

– Vi har plass til både luftambulansebase, og hangarer og andre ting som trengs. Alt av tillatelser er på plass i forhold til støy og inn- og utflyvingssoner. Det er strenge krav og det er på plass der, sier ordfører Jon Rolf Næss.

Ifølge ordføreren er det ennå detaljregulering som må på plass,