Vil utnytte hele Agder

Politiker advarer mot å la innlandet komme i skyggen av kysten.

Sørlandskysten er et flott skue

Tarald Myrum vil utnytte potensialet i både kysten og innlandet.

Foto: Stokkeland, Kai / Kai Stokkeland/NRK

Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder er i dag samlet for å lage en felles plan for fremtidens Agder.

Senterpartiets Tarald Myrum advarer mot å la innlandet komme i skyggen av kysten i utarbeidelsen av denne planen.

Tarald Myrum

Fylkestingsrepresentant i Aust-Agder SP, Tarald Myrum.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Jeg føler denne debatten har gått vel mye på utfordringene langs kysten og det potensialet som fins der. Jeg synes det er blitt lagt for lite vekt på potensialet i innlandet, sier Myrum, som ønsker å utnytte potensialet i hele Agder.

- Drukner innlandet i forhold til kysten?

- Til en viss grad. Men nå må vi prøve å ballansere det i den prosessen vi er i gang med. Jeg har god tro på at vi skal ende opp med en bedre ballanse, sier Myrum.

Les mer: Lys fremtid for Agder