Vil unngå unødvendige innleggelser på psykiatrisk

Agder har 30 prosent flere innleggelser på psykiatrisk avdeling enn resten av landet. Nå vil Sørlandet sykehus og kommuner i Kristiansandsregionen ha antallet ned.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kommunelege i Kristiansand, Odd Kjøstvedt, mener mange leger er for kjappe til å foreslå innleggelse, og håper at et nytt prosjekt skal endre på dette.

– Situasjonen på legevaktene er preget av tidsnød og stort arbeidspress. I tillegg til at de som skal hjelpe den syke, ikke kjenner den syke fra før. Da blir det vanskelig å komme i en skikkelig dialog om ulike muligheter og man velger innleggelse, sier Kjøstvedt.

Vil lære av hverandre

Prosjektet tar sikte på å komme til bunns i hvorfor Sørlandet har langt flere innleggelser enn resten av landet. Prosjektet har en representant fra hver av kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla.

– Vi vil gå gjennom alle kommunenes løsninger. Vi vil se om noen er flinkere enn andre, om noen har mer fantasi og om noen bruker pengene på en annen måte, sier Kjøstvedt.

Vil unngå unødvendige innleggelser

Det er bred enighet om at det er for mange unødvendige innleggelser på Sørlandet.

– Målet er at vi skal redusere de innleggelsene som er unødvendige, sier Kjøstvedt.

Innleggelse er kostbart og ved å unngå unødvendige tilfeller vil ressursene bli utnyttet bedre.

– Det dyreste vi kan by en pasient er å bli innlagt på sykehus. Hvis vi sier at sykehusene må ha 30 senger til blir det mindre å bruke på øvrige tjenester. Dette handler også om bruk av penger og ved å unngå innleggelse kan vi bruke pengene på noe annet, som kommer flere til gode, og ikke bare den ene som ville blitt innlagt, sier Kjøstvedt.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Over halve klassen i karantene - nå kan det bli annerledes

Anita Thorsen og Knut Eckhoff, Norgesplaster

Norgesplaster blir i Vennesla - opp mot 60 beheld jobben