Vil tydeliggjøre politiets og barnevernets rolle i vanskelige saker

Politiets og barnevernets rolle i vold- og overgrepssaker skal tydeliggjøres for å lette samarbeidet.

Jente

Det sier direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald.

– Vi har sett at det er litt forskjellig praksis i barnevernstjenesten og politiet. Derfor har vi tatt initiativ overfor politidirektoratet om å jobbe sammen for å få felles nasjonale retningslinjer på dette området, sier hun.

Frykter overgripere og voldsmenn slipper straff

Mandag ble det kjent at Agder politidistrikt frykter at overgripere og voldsmenn slipper straff fordi barnevernet innleder etterforskning av overgrepssaker uten at politiet involveres.

I et brev til barnevernstjenesten som NRK har fått tilgang til, hevder politiet at ledelsen i barnevernstjenesten i Kristiansand-regionen aktivt hindrer anmeldelser av vold mot barn.

Svein Ove Ueland

Virksomhetsleder for barne- og familietjenester i Kristiansand, Svein Ove Ueland.

Foto: Leif Dalen / NRK

Virksomhetsleder for barne- og familietjenester i Kristiansand Svein Ove Ueland, avviser politiets påstander.

– Jeg mener terskelen vår for å politianmelde slike saker, er helt i tråd med det lovverket, fylkesmannen og kommuneadvokaten legger til grunn, sier han.

For to uker siden fortalte NRK at politiet i Agder ikke kunne forstå hvorfor det kom så få anmeldelser fra barnevernet i Lister-regionen.

Nå er det rettssikkerheten til barna i Kristiansand og omegn politiet er bekymret for.

Vanskelige saker

Trommald sier de ikke har noen grunn til å tro at regelverket praktiseres feil, men at de har fått tilbakemeldinger om at barnevernstjenester synes dette er vanskelige saker.

Mari Trommald

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald, har fått tilbakemelding fra barnevernstjenester om at slike saker er vanskelige.

Foto: NRK

– Vi hører at det kan være diskusjoner mellom politi og barnevernstjenesten, og derfor ønsker vi nå å klargjøre roller og oppgaver i slike saker, sier hun.

Trommald tror ulik praksis henger sammen med at politiet og barnevernstjenestene har forskjellig utgangspunkt.

– Barnevernstjenesten har barnets beste som sitt samfunnsoppdrag, og legger det til grunn når de går inn i slike saker. Politiet har et annet utgangspunkt, sier hun.

Tror kunnskap vil lette samarbeidet

Trommald tror kunnskap om hverandres oppgaver, vil lette samarbeidet dem imellom.

Arbeidet er påbegynt og skal være ferdig innen året er omme.

– Vi håper å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten, og i alle fall før nyttår, sier Trommald.