Vil sikre rusomsorg for familier

KrFs Hans Fredrik Grøvan krever at rustiltak for småbarnsfamilier trygges med penger direkte fra statsbudsjettet. I ettermiddag spørres han ut på Valgscenen.

Valgscenen direkte fra NRK Sørlandet med Hans Fredrik Grøvan (Krf.)

NETT-TV: Valgscenen med Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Blå Kors-tilbudet Barnas Stasjon er etablert i fem byer, blant dem Kristiansand. Sentrene henvender seg til familier preget av rusproblemer, vold eller psykiske lidelser.

KrFs førstekandidat i Vest-Agder mener tiden er inne til å sikre tilbudets eksistens med årlige tilskudd fra staten.

– Det er veldig verdifullt å ha et slikt tilbud som tar vare på hele familien. Det er fra før lite tilbud til denne gruppen, sier Hans Fredrik Grøvan.

12,5 millioner årlig

Barnas Stasjon opplyser på sine nettsider at tiltaket hittil har overlevd delvis på penger fra tv-aksjonen i 2008.

– Men nå går det mot slutten på den potten. Det er snakk om 2,5 millioner kroner per enhet. Jeg mener vi årlig skal bruke 12,5 millioner på dette tilbudet. Det er en god investering, sier Grøvan.

Ifølge KrF-eren er den prislappen identisk med samfunnets kostnader for èn rusmisbruker gjennom 25 år.

– Best i landet

– Men skal det offentlige finansiere slike private tiltak?

– Jeg mener det er et klart ansvar for samfunnet å ta vare på småbarnsfamilier som sliter med disse tingene. Og da kan vi gjerne bruke ideelle organisasjoner som Blå Kors, sier Grøvan.

Han synes det er en god kombinasjon å gi statstilskudd til frivillige organisasjoner, som også legger ned mye dugnadsinnsats.

– Blå Kors har lang erfaring og har drevet mye viktig arbeid. Innenfor rusfeltet er de kanskje blant miljøene med mest kompetanse her i landet.

Du kan høre NRK Sørlandets valg-utspørring av Hans Fredrik Grøvan på NRK P1 klokken 14.30 og 15.30 tirsdag ettermiddag. Video av intervjuet strømmes direkte nett.