NRK Meny
Normal

Vil trekke seg fra valgliste av samvittighetsgrunner

Thor-Egil Eik, som leder bymark-aksjonen i Arendal, vil likevel ikke stå på KrFs valgliste til bystyret. Av samvittighetsgrunner søker han om å få trekke seg fra lista.

Thor-Egil Eik

KrFs 5.-kandidat på bystyrelista til høstens valg ønsker å trekke seg fra lista fordi han mener hans engasjement for bevaring av bymarka er i konflikt med partiets interesse.

Foto: NRK

– Jeg ønsker ikke å ødelegge valgkampen for KrF. Jeg ser at det vil bli problematisk med mitt engasjement for bymarka i Arendal, når det er i såpass sterk konflikt med KrFs program, slik resten av gruppa ser det. Slik kan KrF få ro i sitt valgkamparbeid, og så kan jeg fortsette med mitt engasjement for bevaring av bymarka, sier Eik til NRK.

Samvittighetsgrunner

Han oppgir samvittighetsgrunner som årsak til at han vil trekke seg. Han mener KrFs positive innstilling til planene om ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand og tilførselsveier gjennom Arendal bymark er i konflikt med hans engasjement og interesser.

– Jeg opplever engasjementet for bymarka som et samvittighetsspørsmål, og ønsker å prioritere dette arbeidet på en måte som ikke skaper ytterligere konflikt for KrF i Arendal, sier han.

– Det virker som om det er viktig for partiet og for mange andre partier å få den veien ferdig. Men jeg mener det må være mulig å få til en løsning om bedre ivaretar naturmangfoldet og folkehelseperspektivet. Det er mulig å legge tilførselsveien lenger øst, og dermed slippe å dele marka i fire, sier han,

Nå søker han valgstyret om å få trekke seg fra valglista, og håper de vil imøtekomme hans ønske.

Fristen er gått ut

I et brev til valgstyret i Arendal skriver han at han ønsker å søke om tillatelse til å trekke sitt kandidatur som 5. kandidat på KrFs liste til Arendal Bystyre.

«Jeg er klar over at den formelle fristen er passert, men jeg vil likevel komme med en henstilling om at min søknad imøtegås av følgende hensyn: Mitt engasjement for Interessegruppen Bevar Arendal Bymark springer ut fra et samvittighetsspørsmål fra min side, men det har vist seg å være i konflikt med resten av gruppens interesser og visjon for den kommende valgkampen.», skriver Eik i brevet.

Han sier han vurderer at det vil være klokt av hensyn til partiet og det kommende bystyret at han trekker seg fra listen.

– Jeg håper valgstyret vil godta min søknad. Jeg har ikke hørt at folk har trukket seg etter at fristen er gått ut for å godkjenne valglister. Dersom det ikke går vil jeg ta stilling til hva jeg da skal gjøre, sier Eik.

Vil ikke møte miljøorganisasjonene

Tidligere i dag ble det kjent at kommunalminister Jan Tore Sanner mener reglene er fulgt i forbindelse med ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand og tilførselsveier i Arendal bymark.

Han vil ikke møte miljøorganisasjonene.

Formannskapet i Arendal ble i ettermiddag orientert om utfallet – og er fornøyd.

Men Thor-Egil Eik sier bymarkaksjonen ikke gir opp.

– Sivilombudsmannen har fått flere klager, blant annet fra oss, sier han.