Hopp til innhold

Vil tjene penger på å plugge brønner

Det kan være mye penger å tjene på å plugge stengte brønner, men det vet ikke oljeservicenæringen å utnytte nok, mener NODE-sjef Anne-Grete Ellingsen.

Anne-Grete Ellingsen

Anne-Grete Ellingsen er sjef for NODE-klyngen og mener flere må utnytte de dårlige tidene til noe innbringende.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Dette er et veldig, veldig stort marked, sier NODE-sjef Anne-Grete Ellingsen.

For kort tid siden møtte hun verdens fremste ekspertise på boreteknologi i USA, og da var budskapet klart: Oljeserviceselskapene utnytter ikke potensialet som ligger i å plugge igjen hull etter stengte borerigger.

Problemet er at de selskapene som har basert seg på å lage teknologi for å få oljen opp, ikke har utviklet den nødvendige teknologien for å «sette i proppen».

– Det gir ingen inntekter til oljeselskapene, og dermed skyves dette markedet kontinuerlig, sier Ellingsen.

Hun mener det trengs nye metoder og teknologi for å få ned kostandene på denne delen av jobben, og at oljeselskapene er forpliktet til å sørge for at alle deler av driften ivaretas skikkelig.

Potensiale for gevinst

Ellingsen mener potensialet for å tjene penger på å plugge brønner er godt nytt i en tøff tid:

– Nå spiser vi på grunnfjellet og tar ut kompetanse som vi har brukt mange år på å bygge opp, sier Ellingsen.

Hun er redd industriens evne til å være med på neste runde i oljeeventyret blir svekket i påvente av at markedet kommer tilbake.

Derfor kan NODE-klyngen utnytte ventetiden til å tjene penger.

– Vi er allerede ledende innenfor mange området, og den teknologien vi har kan utvikles til å også gjelde dette området.

Strengere regulering

Carl Lieungh i Sevan Marine mener regelverket i Norge ikke er strengt nok når det kommer til stengning av felt, og at det primært er et miljøhensyn. Han viser blant annet til Storbritannia, hvor stengningen av brønner er mye tydeligere regulert.

Carl Lieungh

Carl Lieungh i Sevan Marine mener det må strengere regelverk til for at ny teknologi kan utvikles.

Foto: Sevan Marine

– Det må bli mer synlig hvilke forpliktelser som ligger der, mener Lieungh.

Arnstein Hagen fra National Oilwell Varco mener man ikke trenger å se langt etter hull på havets bunn som bør settes en propp i.

– Det er en god del sub sea-brønner som bør stenges, og en god del brønner på plattformer som absolutt bør stenges, mener Hagen.

– Forekommer lekkasjer

Hagen mener det finnes plattformer utenfor norskekysten som det bør gjøres noe med og hvor han hevder det forekommer lekkasjer.

– Dette kunne vært et samfunnsmessig bra tiltak for Norge, mener Hagen.

NRK skrev i 2011 at Petroleumstilsynet var bekymret for 74 midlertidig stengte brønner på norsk sokkel på grunn av dårlig sikring og frykt for lekkasje.

Sammen med konsulenter fra Sintef og Wellbarrier undersøkte Petroleumstilsynet 193 midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel, og fant at 74 av disse hadde ulike mangler, skrev Teknisk ukeblad.

I november i fjor skrev Sintef at tusenvis av gamle oljebrønner offshore må plugges for å unngå lekkasjer. Regningen kan bli på flere hundre milliarder.