Vil teste ny teknologi i Lindesnes

North Innovation AS ønsker å opprette et kystnært testområde for flytende havvind i Lindesnes, skriver avisen Lindesnes. – Vår teknologi skal kunne dimensjonere ned flytekonstruksjonene betraktelig og bidra til å gjøre flytende havvind mer økonomisk bærekraftig, sier prosjektleder Kristoffer Gorset Bodin.