Vil teste ny bruk av NAV-penger

NAV i Vest-Agder vil bruke mer penger inn i skolen for å sikre at flest mulig elever fullfører videregående skole. Fylkeskontoret til NAV ber nå sentrale myndigheter om å få lov til å prioritere skoleelever.

Flere NAV-penger bør kanaliseres inn i skolen, for å sikre at flest mulig elever fullfører videregående.
Det sier assisterende direktør i NAV Vest-Agder, Viggo Hannås
NAV i Vest-Agder ber nå sentrale myndigheter om lov til å prioritere skoleelever.