Hopp til innhold

Vil ta vannscootere

Ulovlig kjøring med vannscootere er blant tingene politiet vil slå spesielt hardt ned på i sommer.

Forbud vannscooter

Forbudte områder for vannscootere på Sørlandet.

Foto: Skjermbilde / Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 ble det tillatt å bruke vannscooter i sjø og innlandsvann, men med klare begrensninger for bruken.

Det har så langt vært få bøter for slike lovbrudd, men nå varsler Agder politidistrikt en strammere linje.

Dette gjelder vannscootere inkludert i fire følgende lovbrudd på sjøen:

 • Promille.
 • Høy fart.
 • Manglende lanterneføring.
 • Uaktsom kjøring.

Det opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding.

Samme regler som på båt

– Politiet er kjent med at salget av vannscootere har økt kraftig de siste årene. Vi vil derfor oppfordre publikum som kjøper eller anvender vannscootere til å sette seg ordentlig inn i forskriften om bruk av vannscooter, sier Miriam Stausland, koordinator for sjøtjenesten i Agder politidistrikt.

Miriam Stausland

Leder av politiets sjøtjeneste på Sørlandet, Miriam Stausland.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Både forsettlig og uaktsom overtredelse av bestemmelsene er straffbart. Brudd på bestemmelsene kan medføre anmeldelse.

Politiet vil i sommer ha fire båter i skjærgården på Sørlandet, og de lover å være godt synlig.

– Promille, høy fart, manglende lanterneføring i mørket og uaktsom kjøring er forhold som også innbefatter bruk av vannscooter. Det er verdt å minne om at ved bruk av vannscooter gjelder de samme regler som ved bruk av fritidsbåter, sier Stausland.

Hun viser til at det stilles krav til både sikkerhetsutstyr og båtførerbevis.

Store områder med forbud

Politiet og Statens naturoppsyn (SNO) er satt til å håndheve reglene for vannscooterkjøring.

Stausland understreker at det er forbudt å kjøre vannscooter i de mange verneområdene som finnes langs sørlandskysten, og at det er den enkelte fører som har ansvar for å holde seg orientert om reglene som gjelder på det aktuelle stedet:

– Eksempelvis har fører av en vannscooter ikke lov til å kjøre inn til en holme for å ta seg en hvil, eller ta seg en tur med vannscooteren for å besøke hyttenaboen.

I forskriften om bruk av vannscooter står det at det er tillatt å kjøre vannscooter hvis man holder 400 meter avstand fra land på sjøen, og 500 meter fra land i vassdrag, herunder innsjøer.

Det er også tillatt å kjøre sakte (maks 5 knop) i transportetapper gjennom forbudsbeltene, for å komme ut til områder der kjøring er lovlig.

Dette gjelder ikke tillatt i elvestrekninger og innenfor badebøyer i oppmerket badeområde.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 0,57 kr
Dyrest kl. 08 0,63 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
 • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %